Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1984 až 1988 na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE v Praze), obor Ekonomické informace a kontrola ukončené získáním titulu Ing. Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1986 až 1989 na VŠE v Praze ukončené státní zkouškou prokazující pedagogickou způsobilostDoktorské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku ukončené na VŠE v Praze získáním titulu Ph.D. v roce 2005
Habilitační řízení ukončené na VŠE v Praze udělením titulu docent v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE v roce 2008

Zaměstnání

Od roku 1989 odborný asistent, později docent na Katedře finančního účetnictví a auditingu na VŠE v Praze, v letech 2014 – 2022 proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze.

Odborné zaměření

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS a jejich implementace v ČR, specifika účetnictví v zemědělství, environmentální účetnictví.

Publikační činnost

Knižní publikace

 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press - Bizbooks, 2022. 360 s. ISBN 978-80-265-1085-7
 • Datum vložení: 2018/02/27
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství. 2. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 148 s. ISBN 978-80-7552-907-7.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 286 s. ISBN 978-80-7357-544-1.
 • MÜLLEROVÁ, Libuše, VOMÁČKOVÁ, Hana, DVOŘÁKOVÁ, Dana. Účetní předpisy pro podnikatele (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy). 3. aktual. vyd. Praha : ASPI, 2009. 604 s. ISBN 978-80-7357-435-2

Články (vybrané)

 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Zvířata v účetnictví. Účetnictví v praxi [online]. 2021, roč. 25, č. 4, s. 14–16. ISSN 1211-7307
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky. Účetnictví v praxi. 2019, roč. 23, č. 3, s. 16–21. ISSN 1211-7307.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Interpretace Národní účetní rady I-34 Rezervy na likvidace. Auditor. 2019, roč. 26, č. 4, s. 19–21. ISSN 1210-9096.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana, PEPRNÍČKOVÁ, Mariana. Finanční komponenta ceny a požadavek na její oddělení od výnosu z prodeje. Auditor. 2018, roč. 25, č. 9, s. 11–15. ISSN 1210-9096.

Pedagogická činnost

 • VŠE v Praze: Účetnictví
 • VŠE v Praze: Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
 • VŠE v Praze: Účetnictví v zemědělství
 • VŠE v Praze: Účetnictví pro vedlejší specializaci
 • VŠE v Praze: Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí-operace s podniky

Granty a členství

 • Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky („Problémy oceňování pro potřeby vedení společností v podmínkách finanční krize: vlastnický a manažerský přístup“, 2011 – 2013).
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2012)
 • Člen Evropské účetní asociace (EAA) od roku 2004

Konference

 • Konference EAA 2022
 • Konference EAA 2018