Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

Praktické aplikace

Mezi lety 1996 a 2012 publikoval 47 článků a 12 abstraktů v časopisech s impaktním faktorem. Tyto byly více než 600 krát citovány podle Web of Knowledge (H-index dosáhl úrovně 11). Dalších 26 původních publikací otiskl v oponovaných žurnálech a 10 originálních textů v konferenčních sbornících. Prezentoval 101 přednášek a 58 posterů na konferencích různé úrovně včetně mezinárodních.

Úsilí zahrnulo post-radiační změny v rámci patogeneze a léčby, přenesené účinky záření, imunologii tularémie, možnosti detekce střevních nádorů. Později se zaměřil na biologickou dozimetrii, zejména na úlohu bílkovin p38MAPK cesty (viz Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Jan_Osterreicher nebo Web of Knowledge nebo PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osterreicher+J.)

 • 1996 – LF UK, VLA JEP v Hradci Králové, MUDr
 • 1999 – VLA JEP v Hradci Králové, PhD v oboru radiobiologie
 • 2001 – VLA JEP v Hradci Králové, docent v oboru radiobiologie
 • 2008 – FVZ UO v Hradci Králové, profesor v oboru radiobiologie
 • 2009 – AČR, Velitel Nemocniční základny
 • 2013 – AČR, ředitel Vojenského Zdravotního Ústavu
 • 2014-2019 – Cevro Institut, profesor pro bezpečnostní studia
 • 2020 - AČR, praktický lékař

Publikační činnost

 • Radiobiologie (Univerzita Obrany do 2009), Přednemocniční péče o CBRN pacienty (IPVZ, urgentní medicína)
 • Bezpečnostní politika (Filozofická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem 2010-2014, CEVRO Institut, Praha 2014-19)

Pedagogická činnost

 • V letech 1997-2012 přednášel více než 50 krát na národních a mezinárodních akcích.

Granty a členství

 • 2020-2022 – grant TAČR, Zodos, Projekt TL04000057 v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA TA ČR.
 • V letech 1997-2010 řešitelem nebo spoluřešitelem více než 20 grantových projektů