Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Etika podnikání, Etika a společenská odpovědnost, Integrita a etika veřejné správy, Nové trendy v řízení a správě společností

Vystudovala ekonometrii na VŠE v Praze a ve své odborné kariéře se věnovala aplikovanému ekonomickému výzkumu.

Po roce 1989 absolvovala několik odborných stáží v zahraničí a začala se zabývat zejména etickými otázkami transformace ekonomiky a společnosti. V letech 1999-2003 stála v čele Českého statistického úřadu a v období 2004-2014 působila v Evropské komisi jako zástupkyně generálního ředitele Eurostatu.

V současné době se angažuje jako poradkyně Evropské komise, je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě. Pro období 2018-21 získala nový grant, je hlavní řešitelkou projektu TAČR TL01000260 „Etika ve veřejné správě”.

Publikační činnost

 • Bohatá, M. a kol. 2018. Certifikovaná metodika pro hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky, TAČR.
 • Bohatá, M. (2017). Etické kodexy na univerzitách a vysokých školách,  Ekonomické listy Praha, VŠEM.
 • Bohatá, M., Žák, M. (2017). Etika v řízení vysokých škol, Andragogika XXI (1-2).
 • Bohatá, M., Žák, M. (2017). Náměty k definování etické politiky vysokých škol, Ekonomické listy Praha, VŠEM.
 • Bohatá, M. at all. (2017). Measuring Social Effectiveness of Public Institutions: A Contribution to Methodology. In Efficiency in Business and Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. p. 17-24.
 • Bohatá, M. Discovering a New Concept of Authority in Habish,A., Jonker,J., 2005. Corporate Social Responsibility across Europe, Springer Berlin- Heidelberg ISBN 3-540- 23251-6
 • Bohatá, M. 1999. The Market Economy and its Ethical Infrastructure, in I. Collier, H. Roggemann eds. Welfare States in Transition East and West, MacMillan Press, London
 • Bohatá, M. 1999. Reforming Institutions in the Czech Economy, in Bohata, M., Turnovec, F. (eds.) Transtition, European Integration and Institutional Change, conference proceedings, CERGE-EI Prague
 • Bohatá, M., Cadbury, A. 1997. The Corporate Governance Debate/Debata o správě a řízení korporací, Egon Zehnder International.
 • Bohatá, M. 1997. “Business Ethics in Central and Eastern Europe with Special Focus on the Czech Republic”, Journal of Business Ethics 15, pp. 1571-1577.

Pedagogická činnost

 • East European Business Studies, Summer School, Mikkeli Polytechnic, Finsko, 1997
 • Business Ethics, MBA, Haute Etudes Commerciales, Université de Geneve, Švýcarsko, 1998

Granty a členství

 • TAČR TL01000260 1. 2. 2018 – 30. 6. 2021: Etika ve veřejné správě

Působení v zahraničí

 • Zástupkyně generálního ředitele, Eurostat (2004-2014)
 • Členka Board of the International Institute for Public Ethics (2002-2004)
 • Členka Executive Com-mittee of the International Society of Business, Economics and Ethics (1996-2000)
 • Členka ediční rady Journal of Business Ethics (1996-1998)
 • Členka Board of Trustees of the Council for Ethics in Economics, Columbus, USA (1995-2001)
 • Associate Fellow of the Royal Institute of International Affairs, U.K. (1995-2000)
 • Členka ediční rady Business Ethics - A European Review (1994-2004)
 • Členka Executive Com-mittee of the European Business Ethics Network (1991-1996)