Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Mgr. Filip Koloros

Mgr. Filip Koloros

Pracovní právo

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Vzhledem k tomu že mimo výše uvedený soukromý sektor působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu, dokáže poskytnout komplexní přednášky jak pro oblast práva soukromého, tak i pro oblast práva veřejného. V současnosti působí jako Legal Manager CZ [&] SK ve společnosti Danone a.s.

Pedagogická činnost

  • Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (10/2017 – 5/2018; 1/2021 - dosud), předměty Právo a nemovitosti, Pracovní právo
  • AMBIS vysoká škola, a.s. (10/2020 – dosud), předmět Základy veřejného práva, vedoucí bakalářských prací s právní tématikou
  • Everesta, s.r.o. (10/2019 – dosud), lektor právních předmětů