Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Ekonomika podniku a organizací I a II, Podnikatelský plán a startup, Udržitelné podnikání, Management udržitelnosti

Absolventka Západočeské Univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické. Profesní zaměření v oblasti podnikové ekonomiky, podpory podnikání, sociálního, udržitelného podnikání. V roce 2018 získala titul docent na Technické univerzitě v Liberci v oboru Podniková ekonomika a management. 

Publikační činnost

Publikační činnost je zaměřena do oblasti podnikové ekonomiky, podnikání, podpory podnikání. Jedná se například o:

  • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha : Grada Publishing a.s., 2018. 256s. ISBN 978-80-271-0689-9.
  • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Jiřincová, M.; Lišková, J. Úvod do podnikové ekonomiky. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264s. ISBN 978-80-261-0733-0.
  • Taušl Procházková, P.; Nosková, M. An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2020. ISSN 2053-4604.

Pedagogická činnost

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, katedra podnikové ekonomiky a managementu – např. Podniková ekonomika I, II

Granty a členství

  • Člen dozorčí řady v Asociaci společenské odpovědnosti

Konference

Jedná se například o:

  • 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019
  • 10th Economics & Finance Conference, 2018