Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

PhDr. Radim Bureš

PhDr. Radim Bureš

Moderní trendy ve veřejné správě, Moderní trendy ve veřejné správě II, Soukromý a veřejný sektor, Soukromý a veřejný sektor II

Absolvent Filozofické fakulty UK, obor filozofie – ekonomie a St. Antony´s College, Oxford University (6měsíční stáž).

Pedagogický ústav J.A. Komenského – zástupce ředitele (od 1991)
Úřad pro legislativu a veřejnou správu – vedoucí oddělení (od 1993)
Odbor prevence kriminality MV ČR – zástupce ředitelky (od 1996)
Transparency International ČR – programový ředitel (od 2008)
Probační a mediační služba – náměstek pro odborné činnosti (2016)
Ernst & Young Audit, s.r.o. – manažer (od 2018)

Publikační činnost

 • Bureš, R., Základy etiky, S&M, Praha 1991, ISBN: 80-900096-5-4
 • Bureš, R., Jansa, P. a kol., Studie národní integrity, TI ČR Praha 2011, ISBN:978-80-87123-17-1
 • Bureš, R., Comeron, M., GOAL: Preventing Violence in Sport, A guidebook for cities, EFUS, Paris 2012, ISBN: 2-913181-40-6
 • Klimešová, M., Bureš, R., Bouda, P. a kol, Financování politických stran v ČR a potřebné změny regulace, SOÚ, Praha 2012, ISBN:978-80-7330-221-4
 • Bureš, R., Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících, TI ČR, Praha 2012, ISBN:978-80-87123-18-8
 • Doubet, Y-M., Bureš, R., Zběžková, T., Election cqampaign financing and the candidacy of individual candidates, Comparative Analysis, FAÚ- COE, 2015
 • Bureš, R., Fiala, J., Voda, M, Srovnávací studie opatření boje s korupcí sektorech obrany vybraných zemí, VHÚ, Praha 2015
 • Bureš, R., Korupce v České republice, Kriminalistika č. 2/2012

Pedagogická činnost

 • Filozofická fakulta UK, katedra filozofie: dějiny filozofie, analytická etika (1983 – 1991)
 • Vysoká škola ekonomická, katedra politologie: Dobré vládnutí a veřejná správa (2015 – dosud)
 • Fakulta sociálních věd UK, katedra veřejné politiky: Dobré vládnutí a veřejná správa (2019-2020)

Granty a členství

 • Předseda Stálého výboru Rady Evropy k diváckému násilí, Rada Evropy (2000–2008)
 • Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici, zástupce za ČR (1996–2007)
 • České kriminologická společnost (člen výboru 2012 – 2015)

Konference

 • XI. Světový kongres k prevenci kriminality, Bangkok, 16. – 26. dubna 2005;
 • Counteraction Corruption: International Mechanisms and Tools, Astana/Borovoe, 23. – 25. červen 2010;
 • „Seminar on Anti-fraud and Anticorruption Measures in European Structural and Investment Funds“, Evropská komise, Praha, 20.3. 2014, key note speaker
 • Společnost bez korupce: Pohled ze severu, TI, velvyslanectví NO, SE, SF a DK, Senát, 12.9. 2014, Senát, Praha,
 • Security, Democracy and Cities, Barcelona, 16. listopadu 2017
 • Česko: Jak jsme na tom? Forbes konference, Ostrava, 23.10. 2019, - úvodní vystoupení k jedné ze tří sekcí