Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Psychologie práce a organizace, Psychologie v personální práci

Absolventka magisterského studijního programu na katedře Psychologie FFUK Praha a postgraduálního studia na katedře Andragogiky a personálního řízení FFUK Praha.

Specializace na oblast psychologie práce a organizace, personální řízení a vzdělávání dospělých. Profesní zkušenosti z pozic specialisty náboru, výběru a vzdělávání a konzultanta pro oblast personálního poradenství.

Publikační činnost

 • RAISOVÁ, T. Etika při náboru aneb mravnost nade vše. HR forum [online]. č. 5/2011.
  Dostupné z www:<http://hronline.lidske-zdroje.org/cs/at-hrforum/kveten-2011-etika/etika-pri-naboru-a-vyberu-kandidatu-aneb-mravnost-nade-vse/> ISSN 1212-690X.
 • RAISOVÁ, T., ŠNÝDROVÁ, I. Stressmanagement. In: LHOTKOVÁ, I., RAISOVÁ, T., ŠNÝDROVÁ, I., TURECKIOVÁ, M. Selfmanagement. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 47 – 67. ISBN 978-80-7290-544-7.
 • RAISOVÁ, T. The Comparison between the Effectiveness of the Competency Based Interview and the Behavioral Event Interview. Human Resource Management and Ergonomics. [online]. č. 1/2012. 
  Dostupné z www: < http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/newss-sk.html> ISSN 1338-4988.
 • RAISOVÁ, T. The Comparison between the Effectiveness of the Competency Based Interview and the Behavioral Event Interview. Human Resource Management and Ergonomics. č. 1/2012. ISSN 1337-0871.
 • RAISOVÁ, T. Efektivita, možnosti a meze metody Competency Based Interview. Andragogická revue. 2012. ISSN 1804 -1698.

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Psychologie práce a organizace, Psychologie v personální práci