VŠEM > Studium VŠEM > Výcvik práce s týmem

Výcvik práce s týmem

Odborný kurz
VÝCVIK PRÁCE S TÝMEM
Hodinová dotace (rozsah) 32 hod. (4 pracovní dny)
Termín konání
-
Velikost skupiny
8 - 14 osob
Cena (vč. DPH)
-
Cíle a obsah: výcvik se ve svém složení zaměřuje nejdříve na osobní prožitek týmové spolupráce, zde je cílem navodit týmovou dynamiku a vytvořit podmínky pro vlastní sebezkušenost. Tak je velmi rychle utvářena atmosféra vzájemného sdílení, která umožňuje přímou práci na rozvoji emočních a sociálních kompetencí, které jsou primárním předpokladem týmové práce. Posléze tuto sebezkušenost využíváme k lepšímu pochopení zákonitostí práce s týmem a při seznámení s týmovými intervencemi.  Druhá část výcviku je zaměřena na základy mediace, techniky podpory týmové spolupráce a principy zpětné vazby při práci se skupinou.
 • 1. výcvikový den: Výhody a nevýhody týmové práce; Kontrakt, kontakt a konfirmace: základy efektivní komunikace v týmu; Přirozené fáze vývoje týmu: rizika a příslušná podpůrná opatření.
 • 2. výcvikový den: Tým jako komunikační jednotka: představení a praktické vyzkoušení metody Sociomapování jako analýzy komunikace a spolupráce, Belbinův test týmových rolí; Práce s emocemi: psychologické principy práce s emocemi, jejich využívání pro podporu týmové dynamiky.
 • 3. výcvikový den: Úvod do mediace: proces mediace, principy a zásady; Mediátor: role mediátora, specifické nástroje a techniky; Dohoda: tvorba, forma a parametry mediačních dohod; Obtížené situace v mediaci; Praktická cvičení.
 • 4. výcvikový den: Zpětná vazba: její význam, fixování pozitivních změn; Techniky podpory týmové práce – skupinové techniky řešení problémů (synektika, brainstorming); Řešení konfliktů v týmu; Koučování týmu.
Získané kompetence
 • Porozumění pravidlům fungování v týmu a vhled do psychologických dějů práce s týmem.
 • Rozvoj sebereflexe, uvědomování individuálního komunikačního stylu a preferovaných týmových rolí prostřednictvím zpětné vazby a přímého zážitku týmové spolupráce.
 • Znalost týmové dynamiky a konkrétních zásad pro efektivní komunikaci, která podporuje spolupráci, výkon i motivaci členů týmu.
 • Osvojení technik podpory týmové práce a řešení konfliktů v týmu.
 • Seznámení s možnostmi týmového koučování a modelem zpětné vazby
 
Lektorské zajištění kurzu
 • Mgr. Martin Konečný – kouč, psycholog, senior konzultant ve společnosti QED GROUP. Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK. V praxi se věnuje psychologickému koučování, psychologii vyjednávání, mediaci a řešení konfliktů, psychologické diagnostice, personálnímu poradenství a vzdělávání. Na Katedře psychologie FFUK přednáší psychologii vyjednávání.
 • Mgr. Marek Procházka – kouč, psycholog, konzultant ve společnosti QED GROUP. Ve své práci konzultuje, koučuje a poskytuje zpětnou vazbu k výsledkům psychodiagnostiky. Dále školí manažerské dovednosti, Leadership a motivaci, týmovou práci, komunikační dovednosti, práci s emocemi a konflikty, vyjednávání.
 • Filip Lepier – kouč, konzultant ve společnosti QED GROUP. Věnuje se lektorské činnosti a to zejména tématům jako je asertivita, kreativita, typologie osobnosti a komunikační dovednosti. Navrhuje a realizuje nové projekty a komplexní programy. Pracuje s individuálními klienty (zpětná vazba z psychodiagnostiky a koučování).