VŠEM > Studium VŠEM > Výcvik ve vyjednávání

Výcvik ve vyjednávání

Odborný kurz
VÝCVIK VE VYJEDNÁVÁNÍ
Hodinová dotace (rozsah) 32 hod. (4 pracovní dny)
Termín konání
-
Velikost skupiny
8 - 14 osob
Cena
-
Cíle a obsah: výcvik je koncipován jako čtyřdenní a je vhodný pro všechny, kteří chtějí vyjednávat efektivněji a dosáhnout svých cílů.
 • 1. výcvikový den: Příprava na vyjednávání – s jakými očekáváními jdu do vyjednávání, čeho chci dosáhnout; Cíle ve vyjednávání a jejich stanovování – rozlišení cílů ve vyjednávání; BATNA – neboli alternativa k nedohodě, její důležitost a využití při vyjednávání; Fáze vyjednávání – orientace v procesu vyjednávání, jak se ve vyjednávání neztratit
 • 2. výcvikový den: Poziční vyjednávání – vysvětlení výhod a nevýhod této strategie; Principiální vyjednávání – Harvardská škola, základní principy win-win strategie; Speciální vyjednávací techniky – popis některých technik, které se využívají ve vyjednávání k dosažení lepšího výsledku např. metaforické vyjednávání, přerámování nebo podvazovací techniky a případné protistrategie; Debriefing vyjednávání – zpětná analýza vyjednávání.
 • 3. výcvikový den: Týmové a skupinové vyjednávání – specifika a dynamika týmového a skupinového vyjednávání; Manipulace ve vyjednávání - rozpoznání manipulace a efektivní obrana proti ní; Zvládání vlastních emocí při vyjednávání – jak pracovat při vyjednávání s vlastními pocit, názory, sympatiemi, řešení konfliktních situací.
 • 4. výcvikový den: Analýza kazuistik – rozebírání vyjednávacích situací, prezentovaných účastníky a sdílení best practice; Nestandardní situace ve vyjednávání – rozebírání nestandardních situací ve vyjednávání (např. vyjednávání přes email či po telefonu atd.), tipy a triky jak řešit tyto situace
Získané kompetence
 • Praktické osvojení základních dovedností efektivního vyjednavače
 • Seznámení s hlavními přístupy ve vyjednávání
 • Osvojení speciálních vyjednávacích strategií a základů týmového vyjednávání
 • Intenzivní nácvik vyjednávání a lepší psychologický odhad situace a druhé strany
 • Účastnící získají zpětnou vazbu za pomoci analýzy videozáznamu a konkrétní doporučení k vlastnímu stylu vyjednávání
 
Lektorské zajištění kurzu
 • Mgr. Martin Konečný – kouč, psycholog, senior konzultant ve společnosti QED GROUP. Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK. V praxi se věnuje psychologickému koučování, psychologii vyjednávání, mediaci a řešení konfliktů, psychologické diagnostice, personálnímu poradenství a vzdělávání. Na Katedře psychologie FFUK přednáší psychologii vyjednávání.
 • Jan Ženatý – kouč, konzultant ve společnosti QED GROUP. Lektor měkkých dovedností, zejména vyjednávání, zvládání obtížné komunikace, zvládání manipulace a práce s emocemi. V práci s  individuálními klienty se věnuje především koučování a zpětné vazbě.