Cirkulární ekonomika

Ekodesign? Ekovstup? Naučte se, co tyto pojmy cirkulární ekonomiky znamenají!

Cílem předmětu Cirkulární ekonomika je představení konceptu environmentálně udržitelné ekonomiky, technologie a produkčního řetězce v současném celosvětově zatěžovaném životním prostředí. Student získá znalosti z oborů oběhového hospodářství, životního prostředí a seznámí se s problematikou ekodesignu, ekovstupů a certifikací včetně orientace ve strategických dokumentech. Základem předmětu je právní rámec a strategické dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 • Cirkulární ekonomika a její koncept v hospodářství.
 • Ochrana životního prostředí. Diagnostika a oblasti zájmu ochrany životního prostředí.
 • Strategické dokumenty v ČR a EU. Strategické dokumenty, MPSV, MPO a další.
 • Komplexní nástroje řízení cirkulární ekonomiky.
 • Technologie a cirkulární ekonomika.
 • Praktické příklady cirkulární ekonomiky.

Radka Pešková

 • Její profesní dráha zahrnuje více než 20 let praxe v ekonomickém a technickém managementu.
 • Aktuálně působí na pozici Vedoucí odštěpných závodů LNaP, a.s. a ekonomicko-organizační náměstkyně.

Lukáš Blažek

 • Absolvent ČVUT, dopravní fakulta.
 • Doktorský studijní program: podniková ekonomika a management.
 • Má jako obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST 20letou praxi v bankovním i nebankovním sektoru.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan profesor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Pan doktor Blažek je výborný lektor. Ve výuce nám dal vždy možnost se vyjádřit k danému tématu a možnost se zapojit do diskuze.

I když toto téma mi nebylo nějak extra blízké, poutavý výklad změnil můj názor!