Customer relationship management (CRM)

CRM představuje komplexní systém nástrojů, které firmy využívají v marketingu a obchodě.

Cílem přednášek je seznámit studenty se způsoby využití CRM ve firmách, představit populární nástroje a vysvětlit jejich základní funkce. CRM představuje komplexní systém a sadu nástrojů, které firmy využívají v marketingu, obchodě a spravování klientů. CRM nástroje získávají na důležitosti zejména kvůli potřebě udržovat vztahy se zákazníky, segmentovat cílové publikum a jednotlivým skupinám poskytovat rozdílné informace.

  • CRM. Získávání dat, data mining, data vs znalosti. CRM a jeho význam.
  • CRM strategy cycle, Customer profit chain. CRM z pohledu strategie.
  • GDPR a ochrana dat.
  • Technické nástroje. Mailchimp, Zoho, SalesForce.
  • Analytiky online, reklama, remarketing, personalizace. Facebook, Google Ads, Sklik.
  • Business intelligence, RFM analýza, ROI.
  • Customer lifetime value a způsoby počítání. Výpočet CLV.
  • Umělá inteligence, vývoj do budoucna, trendy.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM