Daně a daňová politika

Naučte se porozumět daňovému systému.

Cílem předmětu Daně a daňová politika je poskytnout ekonomický teoretický základ pro posuzování daňových systémů, informace o současných politických řešeních a zhodnotit dopady zdanění ve vyspělých zemích na ekonomiku a společnost. Předmět pokrývá všechny základní problémy daňové teorie (daňovou efektivnost, spravedlnost, incidenci, stimulační a stabilizační funkce daní) a daňové politiky ve vyspělých zemích (členů OECD). Předmět se též věnuje aktuálním otázkám daňové koordinace a harmonizace.

  • Úvod do zdanění. Potřeba zdanění.
  • Daňový přesun a dopad na konkurenčních trzích v monopolním prostředí.
  • Zdanění a spravedlnost. Horizontální a vertikální spravedlnost, daňová redistribuce.
  • Makroekonomické důsledky zdanění. Daně a inflace, optimální zdanění.
  • Daňová politika v ČR. Daňový mix, dopady dílčích prvků daňové techniky u vybraných daní.
  • Zdanění ve vybraných zemích. Vývojové trendy a současný stav daňové politiky v rámci zemí OECD a EU.

 

Stanislav Klazar

 • Zabývá se daňovou teorií a aplikací jejích výsledků v praxi, v rámci daňové politiky v ČR.
 • Byl členem poradní skupiny premiéra pro úpravu daně z příjmů fyzických osob.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Perfektní přednášky na úrovni. Docent Klazal nás zapojoval do výuky.

Výborný předmět!

Velmi užitečný předmět.