Daňový systém a administrativa II

Prohloubení znalostí daňové teorie.

Cílem předmětu Daňový systém a administrativa II je poskytnout ekonomický teoretický základ pro posuzování daňových a penzijních systémů, informace o současných politických řešeních a zhodnotit dopady zdanění a pojištění ve vyspělých zemích na ekonomiku a společnost.

  • Úvod, základní pojmy a dějiny daňových teorií.
  • Daňová efektivnost. Administrativní náklady přímé a nepřímé, nadměrné břemeno daně.
  • Daňová incidence. Zákonný dopad daně, efektivní dopad daně, daňová incidence.
  • Daňová spravedlnost. Redistribuce důchodů, daňová spravedlnost, princip prospěchu.
  • Makroekonomické důsledky daní. 

Stanislav Klazar

  • Specializuje se na problematiku daňové teorie, daňové politiky a systémy sociálního pojištění.
  • V současnosti je výzkumným pracovníkem Institutu pro strukturální politiku, o.p.s. a Komisařem pro zkoušky ze zdaňování pro Komoru auditorů ČR.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Super pro rozšíření znalostí daní a daňového systému.

Chce to mít nějakou základní znalost problematiky daní, ale jinak super předmět.

Byl jsem spokojený.