VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia MSc.

Struktura studia MSc.

  • Forma studia Prezenční / Kombinovaná / Distanční
  • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
  • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
  • Master of Science
  • Volba profesního zaměření absolventa

Profil absolventa

Odborně profesní příprava studentů a absolventů v rámci vybraných podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů v souladu se současnými moderními vzdělávacími trendy na mezinárodně srovnatelné úrovni a v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle jím zvolené skladby předmětů v rámci struktury studijního programu.

Rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomiky a managementu, inovací, lidských zdrojů, marketingu, spolu s manažerským pojetím práva a psychologie.

O víkendech

  • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
  • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech od pondělí do pátku (1x za trimestr/studijní předmět).

Kdykoli a odkudkoli on-line

  • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
  • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM