VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia MSc.

Struktura studia MSc.

  • Forma studia Distanční II
  • Zahájení studia kdykoli v průběhu akademického roku
  • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
  • Master of Science (MSc.)
  • Volba profesního zaměření absolventa

Profil absolventa

Odborně profesní příprava studentů a absolventů v rámci vybraných podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů v souladu se současnými moderními vzdělávacími trendy na mezinárodně srovnatelné úrovni a v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle jím zvolené skladby předmětů v rámci struktury studijního programu.

Rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomiky a managementu, inovací, lidských zdrojů, marketingu, spolu s manažerským pojetím práva a psychologie.

MSc. + MBA VŠEM | získejte v rámci navazujícího studia VŠEM profesní titul MBA!

  • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta).
  • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent programu Ing./MSc. na VŠEM profesní titul MBA.

Bonusy studia na VŠEM