Čas čtení: 1 min.Dny vědy VŠEM

Dny vědy 13.2.2018 od 17:00 hod.

V rámci Dnů vědy VŠEM jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na Vysoké škole ekonomie a managementu. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Termín konání: 13.2.2018 od 17:00 hod.

Výzkumný projekt GCES/0315: Hodnocení a rozvoj kvality výuky

 • Informace o aktuálním stavu projektu
 • Informace o současných aktivitách týkajících se kvality studia a hodnocení kvality studia a výuky
 • Prezentace aktuálních výstupů projektu – dokumenty hodnocení kvality, prezentace na konferencích, odborné a vědecké články, podané a připravované akreditace
 • Výsledky a jejich využití ve výuce a při konceptu studia

Výzkumný projekt GCES/0616: TAXPARENCY

 • Aktuální stav řešení projektu
 • Shrnutí všech 4 článků - Poučení z Taxleaks, Problémy při rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob, Jak zajistit transparentnost vlastnických struktur právnických osob?, Etiketa daňové transparentnosti a odpovědnosti aneb pozitivní motivací proti daňovým únikům
 • Zbývající aktivity do konce projekt

Výzkumný projekt GCES/0816: Flexibilní síťové struktury - Mind Power

 • Základní informace o projektu Mind Power založeného na myšlence Think tanku
 • Realizované typy výstupů, jejich náročnost a způsoby publikování
 • Prezentace realizovaných výstupů
 • Oficiální ukončení projektu

Výzkumný projekt GCES/1017: Matematika VŠEM – Diferenciální počet

 • Na upravených stránkách http://www.matematikavsem.cz/ je nově umístěno 28 namluvených PWP prezentací, které zatím doplňují původní prezentace předchozích částí, tj. projektů Matematika VŠEM a Matematika VŠEM – Lineární algebra
 • Byly vydány 2 články v časopise MUNDUS SYMBOLICUS: COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J. O funkcích.  Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 23 – 28, COUFAL, J., TOBÍŠEK, J.  Cesta k infinitezimálnímu počtu. Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 35 – 44.
 • Připravuje se příspěvek pro konferenci The 12th International Days of Statistics and Economics v září 2018.
 • Pro bystření hlavy: Baseballová pálka a míček stojí dohromady 606 Kč. Samotná pálka je o 600 Kč dražší než míček. Kolik Kč stojí míček? 5 přístrojů vyrobí 5 součástek za 5 minut. Jak dlouho bude vyrábět 100 přístrojů 100 součástek? Na hladině jezera kvetou lekníny. Za každý den se plocha rozkvetlých květin zdvojnásobí. Pokud bude celé jezero pokryté lekníny za 48 dní, za jak dlouho se pokryla poloviční plocha jezera? Rozřešení bude na Dnu vědy.

Výzkumný projekt GCES/1117: Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM

 • Základní informace o projektu a jeho přínosech
 • Informace o aktuálním stavu řešení projektu
 • Informace o průběhu sběru a zpracování dat
 • Výsledky z provedeného výzkumu (dotazníkové šetření + focus groups)
 • Prezentace výstupů projektu

Výzkumný projekt GCES/1217: Prognózování poptávky po inovacích z postojů

 • Přehled výsledků z monografie k enkulturaci postojů
 • Výňatky k vyhýbání se a zvládání emocí v pracích dvou studentek, odevzdaných k publikaci do Ekonomických listů
 • Sledování postojů přes synonyma bylo odevzdáno k publikaci na Inderscience
 • Přehled podkladů pro ještě neodevzdanou monografii k akulturaci
 • Výňatky k alternativním zdrojům byly publikované jako dva články na konferenci a jeden impaktový

Rozvojový projekt R01: SKILL-PORT VŠEM

 • Základní informace o projektu a jeho přínosy
 • Informace o uskutečněných akcích a jejich výstupech
 • Propagace akcí plánovaných v následujícím trimestru
 • Informace, kde zájemci získají další podrobnosti o akcích a možnostech zapojení