You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Výzkum VŠEM > Interní granty VŠEM > Dny vědy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Dny vědy VŠEM

Dny vědy 17.10.2017 od 17:00 hod.

V rámci Dnů vědy VŠEM jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na Vysoké škole ekonomie a managementu. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Termín konání: 17.10.2017 od 17:00 hod.

Výzkumný projekt GCES/0315: Hodnocení a rozvoj kvality výuky

 • Informace o projektu, řešitelé, trvání projektu, zaměření, cíle
 • Informace o současném stavu hodnocení výuky a vzdělávání
 • Informace o evaluačních materiálech
 • Informace o sběru dat a vyhodnocení, průběh dalšího sběru a zpracování dat
 • Prezentace výstupů projektu – prezentace na konferencích, odborné a vědecké články

Výzkumný projekt GCES/0516: Etika v řízení vysokých škol

 • Šíření Deklarace hodnot vysokých škol v ČR;
 • závěry z diskuse s NGOs;
 • klíčové momenty implementace a monitorování etických kodexů;
 • fungování etických komisí.

Výzkumný projekt GCES/0616: TAXPARENCY

 • Aktuální stav řešení projektu
 • Shrnutí všech 4 článků - Poučení z Taxleaks, Problémy při rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob, Jak zajistit transparentnost vlastnických struktur právnických osob?, Etiketa daňové transparentnosti a odpovědnosti aneb pozitivní motivací proti daňovým únikům
 • Zbývající aktivity do konce projektu

Výzkumný projekt GCES/0716: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM

 • Informace o projektu – řešitelé, zaměření, cíle,
 • aktuální stav řešení projektu,
 • představení SAP LEARNING HUB – možnosti zapojení,
 • informace o výstupech projektu a možnostech zapojení.

Výzkumný projekt GCES/0816: Flexibilní síťové struktury - Mind Power

 • Základní informace o projektu a fungování týmu Mind Power založeného na myšlence Think tanku
 • Předpokládané typy výstupů, jejich náročnost a způsoby publikování
 • Prezentace realizovaných výstupů
 • Představení možností zapojení se do projektu, časová náročnost účasti

Výzkumný projekt GCES/0916: Lineární algebra

 • PWP prezentace (některé části prezentací uvedeme včetně slovní úlohy) – chybí asi 20 – 25 prezentací
 • vloženy téměř všechny testy
 • články (Mundus symbolicus – 3 články, Ekonomické listy – 2 články (jeden připraven k vydání), připraven jeden článek Jan Coufal, Julie Šmejkalová – Vrubovky pro časopis Systémová integrace; připraveny dva příspěvky na konference: DLSC 2017, Brno, červen 2017 – Jan Coufal, Julie Šmejkalová, Jiří Tobíšek: Linear Algebra for Everybody with UEM; The 11th International Days of Statistics and Economics, Praha, září 2017 – Jan Coufal, Jiří Tobíšek: En Route for Infinity)
 • informace o projektu GCES/1016 MATEMATIKA VŠEM – DIFERENCIÁLNÍ POČET, který bude probíhat od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Výzkumný projekt GCES/1117: Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM

 • Představení projektu, jeho cílů a zaměření
 • Metodika projektu, trvání projektu, řešitelé
 • Informace o současném stavu projektu
 • Informace o průběhu sběru a zpracování dat
 • Informace o plánovaných výstupech projektu – prezentace na konferencích, odborné a vědecké články

Výzkumný projekt GCES/1217: Prognózování poptávky po inovacích z postojů

 • Smysl prognózování poptávky po inovacích z postojů vs. teorie disonance
 • Metodika projektu: zdroj dat z databáze marketingové automatizace
 • Navrhované publikace
 • Schéma nabalování inovativních postojů
 • Schéma užití inovativních postojů

Rozvojový projekt R01: SKILL-PORT VŠEM

 • Základní informace o projektu a jeho přínosy
 • Informace o uskutečněných akcích a jejich výstupech
 • Propagace akcí plánovaných v následujícím trimestru
 • Informace, kde zájemci získají další podrobnosti o akcích a možnostech zapojení