VŠEM > Výzkum VŠEM > Interní granty VŠEM > Dny vědy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Dny vědy VŠEM

Dny vědy 13.2.2018 od 17:00 hod.

V rámci Dnů vědy VŠEM jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na Vysoké škole ekonomie a managementu. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Termín konání: 13.2.2018 od 17:00 hod.

Výzkumný projekt GCES/0315: Hodnocení a rozvoj kvality výuky

 • Informace o projektu, řešitelé, zaměření, cíle
 • Informace o současném stavu hodnocení výuky a studia
 • Informace o sběru dat a vyhodnocení, průběh dalšího sběru a zpracování dat
 • Prezentace výstupů projektu – prezentace na konferencích, odborné a vědecké články
 • Výsledky a jejich využití ve výuce a při konceptu studia

Výzkumný projekt GCES/0616: TAXPARENCY

 • Aktuální stav řešení projektu
 • Shrnutí všech 4 článků - Poučení z Taxleaks, Problémy při rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob, Jak zajistit transparentnost vlastnických struktur právnických osob?, Etiketa daňové transparentnosti a odpovědnosti aneb pozitivní motivací proti daňovým únikům
 • Zbývající aktivity do konce projektu

Výzkumný projekt GCES/0716: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM

 • Informace o projektu – řešitelé, zaměření, cíle
 • Aktuální stav řešení projektu
 • Informace o výstupech projektu a možnostech zapojení
 • Představení koncepce nových předmětů
 • Představení a informace o předmětu ERP systémy pro podnikové řízení

Výzkumný projekt GCES/0816: Flexibilní síťové struktury - Mind Power

 • Základní informace o projektu a fungování týmu Mind Power založeného na myšlence Think tanku
 • Předpokládané typy výstupů, jejich náročnost a způsoby publikování
 • Prezentace realizovaných výstupů
 • Představení možností zapojení se do projektu, časová náročnost účasti

Výzkumný projekt GCES/0916: Matematika VŠEM - Lineární algebra

 • Výňatek ze závěrečné zprávy
 • Na stránkách http://www.matematikavsem.cz/ je vloženo 56 videosekvencí (namluvených PWP) o celkové délce 21h 31 m 42 s, 115 testů
 • Připravuje se článek pro Ekonomické listy o celém projektu

Výzkumný projekt GCES/1017: Matematika VŠEM – Diferenciální počet

 • Představení autorského kolektivu a oponentů výstupů
 • Aktuální stav řešení projektu: nová šablona pro PWP prezentace, připravuje se drobná úprava stránek http://www.matematikavsem.cz/
 • Informace o výstupech: 2 články pro MUNDUS SYMBOLICUS: Coufal, Šmejkalová, Tobíšek: Diferenciální počet VŠEM; Coufal, Tobíšek: Aritmeticko-geometrická posloupnost.
 • Připravuje se článek Coufal, Šmejkalová, Tobíšek: Projekt Matematika VŠEM – Diferenciální počet pro Ekonomické listy.

Výzkumný projekt GCES/1117: Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM

 • Projekt, jeho cíle a zaměření
 • Aktuální stav řešení projektu
 • Informace o průběhu sběru a zpracování dat
 • Výsledky z provedeného výzkumu
 • Informace o výstupech projektu

Výzkumný projekt GCES/1217: Prognózování poptávky po inovacích z postojů

 • Smysl prognózování poptávky po inovacích z postojů bude odvozen z nálezů v článcích.
 • Metodika projektu: kombinace zdrojů dat z databáze marketingové automatizace a dílčích šetření
 • Odeslané a připravované publikace
 • Schéma vazby kultur, postojů a poznání
 • Rychlá identifikace robustnosti inovace

Rozvojový projekt R01: SKILL-PORT VŠEM

 • Základní informace o projektu a jeho přínosy
 • Informace o uskutečněných akcích a jejich výstupech
 • Propagace akcí plánovaných v následujícím trimestru
 • Informace, kde zájemci získají další podrobnosti o akcích a možnostech zapojení