VŠEM > Výzkum a projekty > Projekty CIS VŠEM

Čas čtení: 2 min.Projekty CIS VŠEM

Přehled aktuálně realizovaných projektů Centra inovačních studií VŠEM (CIS VŠEM) v rámci vědecko - výzkumné činnosti Vysoké školy ekonomie a managementu se zaměřením na podnikové inovace a inovační témata v evropském sociálním fondu.

Global Innovation Academy (Globální inovační akademie)

Mezinárodní projekt, národní partner: ve spolupráci se zahraničním partnerem příprava a realizace podpory rozvoje sociálních inovací v ČR, včetně vytvoření interní výzkumné kapacity, mentoringu a couchingu pro sociální inovátory a jejich projekty, networkingu inovátorů, workshopů, tvorby a provozu podpůrné web platformy a výukových materiálů. Young Foundation/VŠEM, 6/2012.

Innovation Performance Review of  Ukraine (Hodnocení inovační výkonnosti Ukrajiny)

Evaluace vztahů mezi akademickým a podnikovým sektorem v rozvoji národního inovačního systému (role stakeholderů, právního a institucionálního rámce), terénní průzkum, hodnocení a analýza, politická doporučení. Evropská  hospodářská komise OSN, 6/2012-12/2012. 

Social Innovation for Europe (Sociální inovace pro Evropu)

Mezinárodní srovnávací projekt, národní partner: sociální inovační aktivity a organizace v ČR, formy podpory, evaluace výsledků, perspektivní projekty, síťování sociálních inovátorů. Young Foundation London/DG Enterprise and Industry, EC/VŠEM, 1/2012-12/2013.

Evaluace implementace inovativnosti v OP Lidské zdroje  a zaměstnanost

Analýza sociálních inovací v podpůrných programech Evropského sociálního fondu v EU-27 a další související iniciativy v širším mezinárodním srovnání, hodnocení sociálních inovací a jejich zavádění v podporovaných projektech v ČR, srovnání s nejlepší mezinárodní praxí, doporučení dalšího rozvoje. Navreme Boheme/MPSV ČR, 1/2012-9/2012.

European Manufacturing Survey (Průzkum evropského zpracovatelského průmyslu)

Mezinárodní srovnávací projekt, národní partner: dvouleté průzkumy zpracovatelského průmyslu v ČR pro hodnocení modernizace produkce, analýza podnikových výsledků a jejich prezentace. ISI Fraunhofer Karlsruhe/VŠEM, 1/2012 →

Odvětvová analýza (fáze II)

Komplexní analýza a prognóza vybraných průmyslových odvětví v ČR v mezinárodním srovnání, jejich ekonomické výkonnosti a kvalitativních zdrojů konkurenceschopnosti (lidské zdroje a vzdělávání, výzkum a vývoj, rozvojové programy, vývozní výkonnost), politické implikace. CIS/VŠEM, 6/2012→

Evaluace dlouhodobého dopadu OP Lidské zdroje a zaměstnanost na jeho cílové skupiny

Evaluace dopadů podpůrného programu pro rozvoj lidských zdrojů na zvýšenou adaptabilitu pracovní díly ekonomickým změnám. Navreme Boheme, MPSV ČR, 12/2010-12/2012.

Inovace pro rozvoj

Výzkumný projekt: sociální a technické inovace a jejich úloha v rozvojové pomoci a podpoře, nejlepší mezinárodní praxe a zkušenosti, implikace pro nově a účinnější přístupy pro rozvojové programy. CIS/VŠEM, 1/2010→