Ekonomika podniku a organizací I / II

Užitečné návody týkající se založení a řízení podniku.

Předmět Ekonomika podniku a organizací I / II se soustřeďuje na problematiku založení podniku v podmínkách České republiky, jeho následné řízení a posuzování efektivnosti jeho fungování.

Výuka se zaměřuje nejprve na představení základních teoretických pojmů a následně na jejich aplikaci pomocí praktických příkladů z praxe a případových studií.

 • Podnik a podnikání. Možnosti podnikání v podmínkách České republiky. Důvody, proč začít podnikat, jednotlivé kroky, které je třeba učinit. Příklady z praxe. Na co si dát pozor.
 • Podnikatelský záměr, jeho typy, náležitosti a přínosy pro podnikatele.
 • Efektivnost podniku. Jak posoudíme, zda náš podnik funguje efektivně? Demonstrace postupů a výpočtů, které nám pomohou posoudit výsledky podnikatelského snažení a umožní řídit podnik tak, aby mohl úspěšně fungovat.

Jaroslava Hyršlová

 • Autorka celé řady odborných článků a kapitol v monografiích.
 • Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku udržitelného podnikání a řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Lenka Holečková

 • Zaměřuje se na oblast ekonomiky podniku, ale i rétoriky, prezentace, komunikace.
 • Získala certifikát pro výuku anglického jazyka na ČVUT v Praze a vyučuje předměty i v jazyce anglickém.
 • Má několikaleté zkušenosti z bankovnictví, kde působila na pozici Corporate Credit Analyst - zpracování úvěrových analýz korporátních klientů.

Petra Taušl Procházková

 • Profesní zaměření v oblasti podnikové ekonomiky a udržitelného podnikání.
 • V roce 2018 získala titul docent na Technické univerzitě v Liberci v oboru Podniková ekonomika a management.

Radka Vaníčková

 • Je senior lektorkou na Business Institute EDU a European School of Business & Management v Praze.

 • Je členkou ediční rady řady odborných časopisů např. Journal Problems and Perspectives in Management, Sumy, Ukrajina; Journal of Risk and Financial Management, Basilej, Švýcarsko; Journal Virtual Economics, Londýn, Velká Británie

 • Velmi bohatá publikační činnost

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Z přednášek paní doktorky Holečkové jsem byla nadšená, byla bych moc ráda, pokud bych u ní mohla psát i závěrečnou práci. Její způsob výuky mne opravdu nadchnul a není nic, co bych vytkla. Moc děkuji.

Děkuji paní doktorce Holečkové, přednášky jsou ucelené a výborně připravené, stejně tak i cvičení. Vzhledem k povaze předmětu, kdy mám třeba já problém s pochopením vzorečků apod., jej paní Holečková vysvětluje úplně skvěle a naprosto srozumitelně!

Přístup paní doktorky Holečkové byl vynikající ve všech ohledech, lepší videocvičení jsme jako skupina nezažili. Látku probírala, opakovala, dávala prostor se vyjádřit a uměla vysvětlit i těm, kteří její předmět  nemají příliš v lásce (například kvůli tajům matematiky). Ode mě má palec nahoru a myslím si, že je to pedagog na svém místě.