VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty MARKETING > Fundraising a Guerilla marketing pro neziskové organizace

Fundraising a Guerilla marketing pro neziskové organizace

Guerilla marketing je nekonvenční forma propagace s cílem zaujmout či šokovat.

Předmět Fundraising a Guerilla marketing pro neziskový sektor komplexně propojí akademické znalosti s neziskovým sektorem. Pokryje důležité dvě témata neziskového sektoru: Fundraisingového plánu a možnosti Guerilla marketingu v praxi. Cílem je seznámení studentů s neziskovým sektorem, rozvinutí schopnosti samostatně vypracovat Fundraisingový plán a navrhnout využití a možnosti Guerilla marketingu.

  • Informace o neziskovém sektoru v ČR.
  • Základní informace o fundrasingu a guerilla marketingu.
  • Fundraisingový plán a proč ho neziskové organizace potřebují.
  • Kreativní přístup v marketingu a při hledání dárců a donátorů.
  • Využití digitálních technologií při získávání dárců a donátorů.
  • Využití nových digitálních technologií a služeb v neziskovém sektoru.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM