Investice v praxi

Rozumět investicím a investičním projektům se vám nejen ve světě podnikání rozhodně vyplatí.

Předmět Investice v praxi slouží k pochopení problematiky investic a je koncipován z pohledu drobného investora, tj. občana. Student se naučí základům investování a po jeho absolvování bude umět posoudit vhodnost investic dle svého investičního profilu a přístupu k riziku. Cílem je zorientovat se ve světě investičních nástrojů a postupů investování, které jsou drobnému investorovi k dispozici. Dále mít přehled o svých budoucích výdajích – kolik a kdy budeme potřebovat peněz a jak je „zabezpečit“.

  • Investiční principy. Základy investování, investiční trojúhelník – likvidita, riziko, výnos.
  • Finanční trh. Charakteristika finančního trhu, dělení finančního trhu.
  • Kapitálový trh. Členění kapitálového trhu, nástroje kapitálového trhu.
  • Základy investiční psychologie. Psychologicky aktivní a pasivní investoři.
  • Různé finanční nástroje a jejich vlastnosti.

Lukáš Blažek

  • Absolvent ČVUT, dopravní fakulta, Doktorský studijní program: podniková ekonomika a management.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan profesor dokáže látku podat lidským způsobem. Většinu teorie prokládá praktickými příklady a nechává prostor pro dotazy z řad studentů.

Oblíbený vyučující!

Všechno bylo v pořádku.