Komunikační dovednosti v praxi

Široká oblast mezilidské komunikace.

Praktická aplikace Komunikační dovedností v praxi seznamuje studenty s interpersonální komunikací, vymezuje její „zdravou“ podobu a na modelových cvičeních ukazuje na význam komunikačních dovedností pro praktické použití.

  • Kurz nabídne orientaci v mezilidské komunikaci, komunikačních strategiích a poukáže na význam vlastního seberozvoje v této oblasti.
  • Vysvětlí podstatu interpersonálních vztahů a zdůrazní vliv komunikačního kontextu.
  • Naučí citlivě aplikovat koncept zdravé komunikace a prostřednictvím modelových cvičení seznámí s pravidly asertivní komunikace.
  • Ukáže jaká je role osobnosti v konfliktu a jak konfliktům účinně předcházet.
  • Poskytne oporu při koncepci veřejného projevu.

Tereza Vacínová

  • Od roku 2003 působí v oblasti vzdělávání všech věkových skupin i školských stupňů.
  • Vede kurzy v oblasti pedagogiky, didaktiky, pedagogické psychologie a aplikované psychologie včetně zákaznického chování.
  • Poskytuje pravidelné konzultace a oporu studentům při řešení zátěžových situací.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM