Praktický marketing pro malé firmy

Workshop, jehož velká část se skládá z diskusí, řešení praktických úloh a sdílení zkušeností.

Předmět Praktický marketing pro malé firmy názorným způsobem propojuje teorii z oblasti marketingu a dalších oborů s reálným podnikáním malých a středních firem.

První fáze výuky je zaměřena na potřebnou marketingovou teorii, která bude ve druhé fázi prakticky uplatněna na reálných příkladech.

  • Moderní marketingové pojmy. Business plán, brand, virální obsah, sdílení „proč“ a „jak“.
  • Difuze inovací. Důležitost poznání a specifikace cílového trhu. Teorii difuze inovací a její využití v praxi.
  • Predikovatelně iracionální. Psychologické efekty vstupující do marketingu a do rozhodování spotřebitelů a jak je využít.
  • Osobní marketing a vnitřní překážky. Marketing a podnikání je vždy o lidech, kteří jsou ovlivněni vlastním vnímáním reality, zkušenostmi a postoji. Uvedeny budou efekty typické pro rozhodování, a které typicky komplikují dosahování výsledků v kariéře nebo podnikání.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan doktor Matisko je odborník na tématiku marketingu propojenou s moderními technologiemi. Oceňuji pečlivé zodpovídání otázek, které se týkaly více technických záležitostí v rámci online marketingu.

Předmět je velmi aktuální, vyučující uváděl příklady z praxe a srozumitelně přednášel. Vždy tu byl pro jakékoliv dotazy či připomínky studentů, velmi oceňuji možnost ukončení předmětu na přednášce.

Zajímavé hodiny propojené s praxí.