VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Profil absolventa Bc. / BBA

Profil absolventa Bc. / BBA

Bakalářský obor s příslušnými specializacemi rozvíjí primárně mezioborové a všeobecné znalosti studenta v rámci podnikového/organizačního prostředí s důrazem pro následné širší uplatnění absolventa v praxi. Obsah a náplň oborových specializací je následně dána specifickými požadavky dalšího profesního uplatnění v rámci působení absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích středního a nižšího managementu ve firmách a organizacích, viz Zaměstnavatelé studentů a absolventů VŠEM

Znalosti a dovednosti absolventa VŠEM

 • Schopnost samostatné práce v organizačním prostředí.
 • Flexibilita a komunikační dovednosti v praxi.
 • Orientace v aspektech organizačního prostředí.
 • Schopnost práce s informacemi, důraz na jejich relevanci, schopnost rozhodnout na základě analýzy a schopnost prezentovat výstupy.
 • Důraz na kvalitu, time management.
 • Přehled o moderních trendech v oblastech managementu a schopnost jejich zavádění včetně řešení změn a odchylek.
 • Schopnost práce v týmu.
 • Schopnost se dále vzdělávat a získávat další potřebné odborné znalosti a dovednosti.

Podniková ekonomika

 • Specializace: LIDSKÉ ZDROJE, MARKETING A REKLAMA, EKONOMIE A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA, FINANCE
 • Profilové předměty: Manžerská ekonomie, Ekonomika podniku a organizací, Management, Obchodní právo.
 • Znalost ekonomiky, schopnost monitorovat podnikatelské prostředí, schopnost odpovědné práce v rámci dílčích procesů činnosti firmy, schopnost dosahovat výsledků, orientace na cíl a schopnost stanovení cílů.

Marketing

 • Specializace: REKLAMA, PUBLIC RELATIONS, STRATEGICKÝ MARKETING, MÉDIA A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
 • Profilové předměty: Ekonomické myšlení a společnost, Ekonomika podniku a organizací, Management, Sociologie, Marketing, Reklama.
 • Znalost principů marketingu, zaměření na zákazníka, schopnost pracovat se zákonitostmi trhu, důraz na kvalitu, schopnost analýzy prostředí, vyvození cílů, formulace a realizace marketingové strategie.

Komunikace a lidské zdroje

 • Specializace: KOMUNIKACE A SPOLEČNOST, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE, VEŘEJNÁ SPRÁVA
 • Profilové předměty: Ekonomické myšlení a společnost, Ekonomika podniku a organizací, Psychologie, Sociologie, Management lidských zdrojů, Pracovní právo.
 • Znalost principů práce s lidskými zdroji, schopnost komunikace, podpora integrity, orientace na zájmové skupiny, schopnost stanovení cílů, schopnost řešit problémy, schopnost práce pod tlakem.