Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je označení současného trendu digitalizace a automatizace.

Předmět Průmysl 4.0  seznamuje studenta s aktuální problematikou směřování průmyslového vývoje označovaného jako čtvrtá průmyslová revoluce a pojmenovaného Průmysl 4.0. Student získá schopnost popsat a orientovat se v konceptu Průmyslu 4.0 a správně interpretovat souvislosti a dopad tohoto konceptu na ekonomiku, společnost a sociální status obyvatel. Student rozumí principům a součástem konceptu Průmysl 4.0, jejich propojenosti a návaznosti. Dokáže formulovat požadavky a podmínky pro úspěšnou realizaci projektů, a posuzovat jejich ekonomické a společenské dopady. Úspěšné absolvování kurzu zvýší schopnost pracovního uplatnění v inovačních a technologických firmách využívajících koncept Průmyslu 4.0.

  • Průmysl 4.0. Stručný přehled průmyslových revolucí, základní koncept Průmyslu 4.0.
  • Kyber-fyzikální systémy. Strojové vnímání, autokonfigurace.
  • Součásti průmyslu 4.0. Digitalizace, automatizace, robotizace, internet věcí.
  • Digitalizace pracovního trhu. Přesun nasazení lidských zdrojů směrem ke strojům.
  • Podmínky a požadavky pro rozvoj průmyslu 4.0.
  • Sdílená ekonomika. Trendy a odlišnosti digitalizace průmyslu a služeb
  • Ekonomické přínosy a společenské dopady průmyslu 4.0.

Petr Mašín

  • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
  • Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie o digitalizaci společnosti, autorem řady odborných článků a příspěvků.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět mě velmi bavil a byl užitečný.

Výborné propojení teorie a praxe. Velmi dobrý pedagog. Děkujeme.

Bolo to super.