VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Školné EXCLUSIVE old

Čas čtení: 4 min.Školné EXCLUSIVE old

Školné EXCLUSIVE je určeno studentům, kteří vyžadují maximální studijní a administrativní servis s personifikací služeb (studijní asistent) a možností individuálních termínů nad rámec stanovených.

Součást školného EXCLUSIVE

 • Osobní administrativní a studijní asistent, který studenta provází od přijímacího řízení po úspěšné absolutorium (individuální poradenství, upozornění na důležité termíny, vlastní telefonní spojení)
 • Tištěné učební texty VŠEM (základní studijní literatura)
 • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM (základní studijní literatura) s možností tisku
 • Videolearning a Audiolearning VŠEM pro více než 200 studijních předmětů
 • VideoForum VŠEM pro on-line komunikaci s akademickými i administrativními pracovníky
 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu
 • Možnost zápisu neomezeného množství volitelných studijních předmětů
 • Nanodiplomy a Mikrodiplomy VŠEM
 • Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VOŠ
 • Individuální studijní plán (zkrácení studia)
 • Individuální termíny zkoušek a konzultací (v rámci úřední doby VŠEM)
 • Neomezený počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů (tzv. Sick Day)
 • Bezplatné prodloužení standardní doby studia (12 měsíců)
 • Časově neomezené členství v Absolventském programu VŠEM (profesní kurzy zdarma, odborné přednášky, kariérní poradenství, zvýhodněné ceny dalšího vzdělávání)
 • Zvýhodněné Stravenky VŠEM (Menza VŠEM)

Financování školného EXCLUSIVE

 • Možnost rozdělení ročních studijních poplatků bez navýšení (až 4 splátky)
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 0 (měsíční platby bez navýšení)
 • Vrácení 10 % z uhrazeného ročního školného (poslední ročník) v případě řádného ukončení studia ve standardní době, studijním průměrem (po celou dobu studia do 1,6) s účastí na výuce (po celou dobu studia min. 90%), plněním studentských aktivit (prezenční forma studia 20 bodů/rok, kombinovaná/distanční forma 15 bodů/rok) a bez administrativních bodů (dle Administrativního bodového systému).

Přehled školného EXCLUSIVE

PROGRAM
FORMA
EXCLUSIVE
Bc. (3letý bakalářský) prezenční, kombinovaná 80.000 Kč
distanční I 80.000 Kč
BBA (2letý bachelor) distanční II 80.000 Kč
Ing. (2letý magisterský) prezenční, kombinovaná 80.000 Kč
distanční I 80.000 Kč
MSc. (1letý master) distanční II 80.000 Kč
MBA (1letý profesní) distanční II 90.000 Kč
DBA (2letý doktorandský) distanční II 80.000 Kč