VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia MBA Marketing

Čas čtení: 2 min.Struktura studia MBA Marketing

Magisterský 1letý (12 měsíců) profesní program Master of Business Administration MBA (prezenční forma P/kombinovaná forma K), obor Marketing. Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

Základní blok / Oborový blok

Základní blok obsahuje 5 povinných studijních předmětů společných pro všechny obory studijního programu MBA. Oborový blok obsahuje 5 povinných studijních předmětů příslušného studijního oboru (Marketing).

ZÁKLADNÍ BLOKOBOROVÝ BLOK
Úvod do studia /ZP
Prezentační a komunikační dovednosti /ZP
Seminář k seminárním a závěrečným pracím /ZP
Marketing /ZK
Marketingový výzkum /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Reklamní strategie a plánování /ZK
Strategický marketing /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Manažerská ekonomika /ZK
Teorie a praxe managementu /ZK
Strategie podniku a organizací /ZK
Strategický management /ZK