VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Studentský úvěr VŠEM

Studentský úvěr VŠEM

V rámci cenové úrovně Stipendium/Premium/Exclusive může uchazeč/student požádat o měsíční úhradu prostřednictvím tzv. Studentského úvěru VŠEM, kdy daná žádost podléhá schválení ze strany VŠEM (na udělení Studentského úvěru VŠEM není právní nárok).

Výše měsíčních plateb

CENOVÁ ÚROVEŇ
MĚSÍČNÍ SPLÁTKACELKEM SPLATNOST
STIPENDIUM Bc./Ing./Ph.D. 12x 4.000 Kč 48.000 Kč  
STIPENDIUM MBA
12x 6.000 Kč 72.000 Kč  
PREMIUM Bc./Ing./Ph.D.
11x 6.000 Kč 66.000 Kč Úhrada splátek
k 1. dni příslušného
měsíce
PREMIUM MBA 11x 9.000 Kč 99.000 Kč
EXCLUSIVE Bc./Ing./Ph.D.
10x 8.000 Kč 80.000 Kč
EXCLUSIVE MBA 10x 10.000 Kč 120.000 Kč

Administrace měsíčních plateb

  • Schválením žádosti zaslané prostřednictvím SIS VŠEM (Studentský úvěr VŠEM) se uchazeč/student zavazuje hradit příslušnou splátku vždy k 1. dni daného měsíce prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM.
  • Každá měsíční platba musí být studentem vygenerována v rámci nové objednávky v aplikaci ePlatby VŠEM (nový VS) či si studenty vygeneruje všechny objednávky (celkový platební přehled)  v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta.
  • Měsíční splátka musí být na účet VŠEM připsána nejpozději v den splatnosti.
  • Žádost uchazeče musí být zaslána nejpozději do 14 dnů od data konání přijímacího řízení (II. kolo PŘ).
  • O Studentský úvěr VŠEM je nutné žádat pro každé platební období. Žádost studenta musí být zaslána nejpozději 14 dní před termínem splatnosti pro následující platební období (ročník).
  • V případě zanechání studia je student povinen uhradit VŠEM zbývající neuhrazenou část ročních studijních poplatků.