VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Studentský úvěr VŠEM

Studentský úvěr VŠEM

V rámci cenových úrovní VŠEM může student požádat o měsíční úhradu prostřednictvím tzv. Studentského úvěru VŠEM (rozdělení na měsíční splátky s navýšením dle cenové úrovně školného).

Počet a výše měsíčních plateb

CENOVÁ ÚROVEŇ
MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
CELKOVÉ ROČNÍ ŠKOLNÉ
KLASIK (Bc., zahájení Leden, Duben) 12x 2.000 Kč 24.000 Kč + 5.000 Kč
KLASIK (Bc., zahájení Říjen) 12x 3.000 Kč 36.000 Kč + 5.000 Kč*
KLASIK (Ing.) 12x 3.000 Kč 36.000 Kč + 5.000 Kč*
STANDARD 12x 4.000 Kč 48.000 Kč + 5.000 Kč*
PREMIUM
11x 6.000 Kč 66.000 Kč
EXCLUSIVE
10x 8.000 Kč 80.000 Kč

Administrace studentského úvěru

  • U cenové úrovně Klasik a Standard se hradí roční administrativní poplatek dle Administrativního ceníku VŠEM.*
  • Student hradí příslušnou splátku vždy k 1. dni daného měsíce prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM.
  • Roční splátkový kalendář (tzv. celkový platební přehled) si student generuje v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta.
  • Měsíční splátka musí být na účet VŠEM připsána nejpozději v den splatnosti.
  • Žádost uchazeče musí být zaslána nejpozději do 7 dnů od data konání přijímacího řízení, respektive přijetí ke studiu na VŠEM.
  • O Studentský úvěr VŠEM je nutné žádat pro každé platební období, tj. daný akademický rok.
  • Žádost studenta musí být zaslána nejpozději 14 dní před termínem splatnosti pro následující platební období (ročník).
  • V případě zanechání studia je student povinen uhradit VŠEM zbývající neuhrazenou část ročních studijních poplatků.