Web 2.0 - 4.0

Využití kategorií webových aplikací k homogenizaci trhu.

Předmět Web 2.0 - 4.0 je zaměřen na využití kategorií webových aplikací k homogenizaci trhu trendy webu 1.0 až 4.0. Plány a rozpočty inovací jsou odvozeny z případových studií a pro jejich ověření je podle logiky webu 1.0 až 4.0 připravena metodika vytěžování databází. Cílem předmětu je kategorizací užitků postojů k webu posílit autonomii (životní styl) uživatele tvorbou nástrojů.

  • Kategorizace uživatelů podle postojů k webům 1.0 až 4.0.
  • Zveřejňované položky, standardy, SEO.
  • Socializace v sítích webu 2.0. projevy existence, podnikatelské a výzkumné využití
  • Usnadnění vyhledávání na webech 3.0. 
  • Přestavba osobnosti na nezávislou pomocí webu 4.0.
  • Tvorba nástrojů. Automatizace, umělá inteligence, mobilita, augmented reality.
  • Diverzifikace komunit. Logistika, pořizování zkušeností, atraktivita a růst kultury.
  • Životní cyklus. Vývoj vs. prodej, čas, peníze, reprodukce, komercionalizace.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi dobrý pedagog.

Pan docent vytváří velice příjemnou atmosféru.

Určitě přínosný předmět.