VŠEM > Studium VŠEM > Zkoušky (Ph.D.)

Zkoušky (Ph.D.)

V rámci doktorského studijního programu student skládá zkoušky prostřednictvím zkouškových projektů. Zkouškový projekt musí mít náležitosti odborných vědeckých prací. Rozsah a obsah jednotlivých zkouškových projektů je zadán po individuální konzultaci s garantem studijního předmětu. Student v průběhu zpracování projekt konzultuje po dohodě s garantem. Po schválení finální verze projektu se student přihlašuje na zkoušku prostřednictvím zaslání žádosti SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz a v příloze zasílá zkouškový projekt (PDF).

Klasifikace a hodnocení zkoušky

  • Student v rámci obhajoby zkouškového projektu seznamuje odbornou komisi s cíli, přístupem k řešení problému, použitými metodami a postupy, hlavními východisky, závěry.
  • Součástí zkoušky je i rozprava nad odbornou oblastí zvolenou členy zkušební komise.
  • Hodnocení zkouškového projektu je studentům sděleno po obhajobě zkouškového projektu. Student obdrží o výsledku zkoušky zkouškový protokol.
  • Klasifikace je studentům zaznamenána do SIS VŠEM/E-index (elektronický index) a zaslána na studentský e-mail (klasifikační přehled zaznamenává hodnocení s nejaktuálnějším datem v E-indexu).
  • Zkouška je hodnocena v rozsahu 0 - 100 bodů, tj. klasifikace: 0 - 50 = nevyhověl/a, 51 - 100 = vyhověl/a.
  • Student má tři pokusy pro absolvování zkoušky, kdy po neúspěšném absolvování třetího pokusu (nevyhověl/a) je studium ukončeno pro nesplnění podmínek (viz Studijní a zkušební řád VŠEM).
  • Zkouška z cizího jazyka (A2/N2) probíhá elektronickou formou a na zkoušku se studenti hlásí prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta v rámci vypsaných termínů (EZK).