VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Slavnostní promoce 2013

16. 9. 2013 11:13

Slavnostní promoce absolventů VŠEM se uskuteční dne 29.11.2013 v Aule VŠEM. Podrobné informace obdrží účastníci v elektronické pozvánce.

Nařízení rektora VŠEM 2013/2014

15. 9. 2013 12:53

Zveřejněna Nařízení rektora VŠEM:

  • 01/2013 Prodloužení doby studia
  • 02/2013 Rozdělení studijních poplatků
  • 03/2013 Omluvy ze zkouškových soustředění (EZT, ZZK)
  • 04/2013 Účast na výukových soustředění a hodnocení EZT
  • 05/2013 Písemné závěrečné zkoušky v rámci hodnocení dílčích zkoušek

Kurz bankovnictví pro handicapované pod záštitou VŠEM

14. 9. 2013 15:46

VŠEM spolupořádá bezplatný kurz bankovnictví pro lidi s handicapem. Cílem kurzu je připravit účastníky pro vstup do zaměstnání z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Nejlepší účastník kurzu získá navíc stipendium VŠEM na studium bakalářského oboru, viz http://www.vsem.cz/konto-bariery.html

Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v červnu 2013

13. 9. 2013 15:37

Zveřejněno Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v červnu 2013, viz Administrace studia/Kontrola studia.

Provozní doba knihovny/studovny

11. 9. 2013 08:32

Od 11. 9. do 20. 9. 2013 probíhá zkušební provoz knihovny/studovny VŠEM (1. PP - přízemní podlaží) s úřední dobou 12:00 - 17:00 hod., spolu s nahlížením do zkouškových testů a administrací studia v rámci úřední doby SO.

Vstup do budovy VŠEM / Studijní oddělení v 1. PP

10. 9. 2013 15:38

Od středy 11.9.2013 je nutné pro vstup do budovy VŠEM používat přístupový terminál (upozorňujeme, že vstupní terminál neslouží k registraci docházky v rámci výukových soustředění). Studentský průkaz VŠEM se pro vstup do budovy přikládá k označenému vstupnímu terminálu, který se nachází mezi vstupními (prosklenými) dveřmi. Studijní oddělení VŠEM je přemístěno do přízemí budovy, spolu se Studovnou a Knihovnou VŠEM, v jejímž rámci je možné nahlížení do zkouškových testů, respektive vyřizování standardní administrace studia (předávání a vyzvedávání podkladů ke studiu, informační servis/dotazy), a to v rámci úřední doby SO (13 - 17 hod.). Knihovna se studovnou bude studentům k dispozici v časovém rozsahu 9 – 18 hod. v místnosti 102.

Videoforum VŠEM (Kurzy a stáže)

6. 9. 2013 13:44

Dne 25.9.2013 od 17:00 hod se v rámci VideoFora VŠEM uskuteční na téma Kurzy a stáže pro studenty VŠEM, který povede prorektorka pro studium Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Technické požadavky pro instalaci a spuštění aplikace VideoFora VŠEM, viz http://www.vsem.cz/internetove-aplikace-vsem.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to do 23.9.2013 23:59 hod.

Administrace studia pro AR 2013/2014

2. 9. 2013 10:05

Administrace studia pro AR 2013/2014 souhrn nejdůležitějších aktualizací a informací (formát pdf).

VideoForum VŠEM (obhajoby odborných/závěrečných prací/SZZ)

27. 8. 2013 12:24

Dne 11.9.2013 od 17:00 se v rámci VideoFora VŠEM uskuteční na téma Obhajoby odborných prací na VŠEM a průběh SZZ, který povede prorektorka pro studium Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Technické požadavky pro instalaci a spuštění aplikace VideoFora VŠEM, viz http://www.vsem.cz/internetove-aplikace-vsem.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to do 9.9.2013 23:59 hod.

VideoForum VŠEM (Bc.) Seminář ke psaní seminárních prací

27. 8. 2013 12:21

Dne 19.9.2013 od 10:00 se v rámci VideoFora VŠEM uskuteční seminář ke psaní seminárních prací, který povede Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. - odborná část a Ing. Adéla Karešová - administrativní část. Seminář je určen pro studenty bakalářského studia, kteří ještě nezpracovali žádnou seminární práci. Cílem semináře je stručně seznámit studenty s administrací seminárních prací (přehled témat, výběr tématu, odevzdání přes SIS VŠEM, hodnocení, přihlášení na prezentaci SP) a se způsobem vypracování seminární práce (osnova, metodologie, citace atd.). Technické požadavky pro instalaci a spuštění aplikace Videofora, viz http://www.vsem.cz/internetove-aplikace-vsem.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to do 17.9.2013 23:59 hod. 

Administrativní zápis 2013/2014

24. 8. 2013 15:33

V termínu 1. 9. - 10. 9. 2013 (vždy 10 – 16 hod.) probíhá na VŠEM řádný termín Administrativního zápisu studentů do Akademického roku 2013/2014 (vztahuje na všechny studenty VŠEM, kteří v době konání AZ nemají uzavřené studium, tzn. klasifikace ZP, ZK a SP). Důrazně doporučujeme studentům řádné prostudování základních informací a pokynů k Administrativnímu zápisu pro AR 2013/2014 (formát PDF), viz https://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html

Zkouškové termíny AR 2013/2014

23. 8. 2013 11:02

Byly vypsány termíny písemných závěrečných zkoušek (ZZK) na AR 2013/2014, viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Termíny elektronických zkouškových termínů (EZT) budou postupně vypisovány do 31.8.2013. Zkouškové období pro studenty s cenovou úrovní KLASIK v trimestru Září 2013 je stanoveno v termínech 12.9. - 13.10.2013. Upozorňujeme studenty, že v případě přihlašování na EZT/ZZK do 31.8.2013 je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2013/2014.

Elektronický zápis 2013/2014

1. 8. 2013 11:32

Dne 1.8.2013 (24:00 hod.) bude v SIS VŠEM uzavřen Elektronický zápis pro AR 2013/2014 s tím, že u plateb realizovaných do 1.8.2013 (připsání částky na bankovní účet VŠEM), byl dodatečně posunut termín Elektronického zápisu do 3.8.2013. UPOZORŇUJEME studenty, že připsání úhrady školného do SIS VŠEM probíhá off-line zpravidla do 3 dnů (synchronizace dat s bankou) a nelze tento proces urychlit!

Zpravodaj VŠEM

26. 7. 2013 15:41

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 03 (26/07/2013), viz http://www.vsem.cz/zpravodaj-vsem.html Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme vás o jeho prostudování. Z obsahu: Prázdninový provoz VŠEM, nové prostory VŠEM, E-learning VŠEM, účast na výukových soustředěních, cvičení, prodloužení doby studia, vzorová databáze zkouškových otázek, ústní zkoušky v rámci MOS, omluvy ze zkouškových soustředění, rozdělení studijních poplatků, zadání BP/DP (elektronická verze), Administrativní komise VŠEM.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

17. 7. 2013 09:38

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období květen 2013 a červen 2013, viz Kontrola studia.

Business Intelligence

21. 6. 2013 13:48

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2012 je studijní předmět Business Intelligence součástí pouze modulu oborové specializace, kdy není možné zaručit její otevření v každém AR, upozorňujeme studenty, že poslední možnost opakování tohoto studijního předmětu bude v trimestru Září 2013. Důrazně tedy doporučujeme studentům, kteří tento studijní předmět měli zapsaný v rozvrhu a nemají ho v současné době klasifikován, aby co nejdříve zkoušku absolvovali. V případě, že student nesplní zkoušku ze studijního předmětu ani na rektorský termín, je nutné opakování studijního předmětu se 100% docházkou. Studentům, kteří zkoušku ze studijního předmětu Business Intelligence nesloží do konce října 2013, nebude umožněno výuku absolvovat a tedy uzavřít studium. Studenti, kteří studijní předmět Business Intelligence nemají/neměli zapsaný v rozvrhu, považují tuto informaci za bezpředmětnou.

Matematika pro ekonomy

21. 6. 2013 13:47

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2012 již není předmět Matematika pro ekonomy součástí studijní struktury, upozorňujeme studenty, že poslední možnost opakování tohoto studijního předmětu bude v trimestru Září 2013. Důrazně tedy doporučujeme studentům, kteří tento studijní předmět měli zapsaný v rozvrhu a nemají ho v současné době klasifikován, aby co nejdříve zkoušku absolvovali. V případě, že student nesplní zkoušku ze studijního předmětu ani na rektorský termín, je nutné opakování studijního předmětu se 100% docházkou. Studentům, kteří zkoušku ze studijního předmětu Matematika pro ekonomy nesloží do konce října 2013, nebude umožněno výuku absolvovat a tedy uzavřít studium. Studenti, kteří studijní předmět Matematika pro ekonomy nemají/neměli zapsaný v rozvrhu, považují tuto informaci za bezpředmětnou.

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 20. ročníku soutěže Mladý ekonom roku (2013)

6. 6. 2013 11:00

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci valného shromáždění, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz.
Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 25.000 Kč, finančně budou oceněné i práce na druhém a třetím místě. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.
Termín pro zasílání prací: 15. říjen 2013. Případné dotazy rád zodpoví garant soutěže: Petr Jakubík, prezident ČSE (prezident@cse.cz).

Výuka/zkouškové termíny

3. 6. 2013 21:05

Vzhledem k povodňové situaci a s ní souvisejícím omezením dopravy se ruší veškerá výuka v termínu 4.6.2013 (přednáška, PA).
Elektronické zkouškové termíny (EZT) a termín ZZK 5.6.2013 zůstávají v platnosti. Studenti, kteří se na zkouškový termín nemohou dostavit, zašlou omluvu prostřednictvím SIS VŠEM/Studijního formuláře.

Individuální studijní plán

20. 5. 2013 13:02

Do 1. 6. 2013 musí žadatelé o Individuální studijní plán na Akademický rok 2013/2014 zaslat prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz vyplněný Návrh ISP. V rámci Elektronického zápisu pak student v trimestrech, u kterých žádá o sestavení ISP, zapisuje moduly "ISP 1/2/3/4/5/6".