VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Nadstandardní jazykové kurzy

10. 10. 2012 14:25

Zveřejněny termíny konání nadstandardních jazykových kurzů (N1, A1, A2, přípravný kurz FCE), viz http://www.vsem.cz/vyuka-cizich-jazyku.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Licence Locklizard

9. 10. 2012 17:17

Licence Locklizard bude vystavena a zaslána studentům s termínem zahájení Říjen 2012 nejpozději do 20.10.2012 na studentský e-mail. Před instalací je nutné prostudovat návod, viz https://www.vsem.cz/locklizard-vsem.html

Přípravný kurz (Základy matematiky)

5. 10. 2012 14:40

Vypsány termíny konání Přípravného kurzu Základy matematiky. Doporučujeme absolvování pro ty studenty, kteří v rámci Vstupních testů obdrželi méně než 40 bodů.

Potvrzení o studiu

4. 10. 2012 16:46

Došlo k úpravě Studijního formuláře/Potvrzení o studiu, kdy způsob vyzvednutí je omezena pouze na elektronicky. V E - vyhledavači je k dispozici formulář Potvrzení o studiu (verze ČJ i AJ), kdy si student samostatně vyplní údaje, vytiskne v požadovaném množství a následně se osobně dostaví na Informačně poradenské centrum VŠEM pro razítko školy (viz úřední doba).

Účast na Prague Entrepreneurship & Innovation Forum

2. 10. 2012 11:00

Díky spolupráci VŠEM a předsedy Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství mají studenti VŠEM jedinečnou možnost zúčastnit se 10. října zdarma Prague Entrepreneurship & Innovation Forum. Pokud máte zájem, neprodleně se prosím zaregistrujte na www.ssrip.cz/FORUM.aspx. Při registraci uvádějte status „Student VŠEM“ a pokud jste někde zaměstnáni i jméno firmy a svoji pozici v ní). Nabídka platí do vyčerpání kapacity sálu na principu first-come, first-served. Další informace o fóru naleznete na: http://www.ssrip.cz/PROGRAM.aspx
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Bakalářský/diplomový seminář (prosinec 2012)

30. 9. 2012 01:00

Byly vypsány termíny pro Bakalářský/diplomový seminář pro studenty prezenční formy studia (3.12.2012 8:00-8:45 h), resp. Bakalářský/diplomový seminář pro studenty kombinované formy studia (9.12.2012 8:00-8:45 h). 2) Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled. 3) TYTO SEMINÁŘE JSOU PRIMÁRNĚ URČENY PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ UKONČIT STUDIUM. Další možnost absolvovat tyto semináře bude opět v následujícím trimestru. 4) Uskutečnění semináře je podmíněno přihlášením minimálně 20 studentů. 5) Účast na daných seminářích není pro studenta povinná.
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Aktualizace Studijních formulářů VŠEM

24. 9. 2012 09:58

Došlo k aktualizaci Studijních formulářů v SIS VŠEM, kdy u Studijního formuláře Žádost/dotaz došlo ke zjednodušení a zrušení mezikroku (výběr typu žádosti/dotazu). Student nyní vyplňuje požadavky přímo do obecného formuláře, kde je kladen důraz na Předmět žádosti/dotazu a jasnou specifikaci v rámci Textu zprávy. Omluvy z výukového soustředění již nejsou zasílány. Na zaslané omluvy z výuky nebude ze strany IPC VŠEM reagováno.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

20. 9. 2012 15:19

Zveřejněna zpráva o průběhu hodnocení obhajob seminárních prací za měsíc září 2012, viz Hodnocení Akademické rady VŠEM.

Administrativní pracoviště VŠEM (IPC/SO)

19. 9. 2012 16:11

V termínu 1.10. - 5.10.2012 bude Informačně poradenské centrum a Studijní oddělení z důvodu konání Administrativních zápisů 1. ročníků UZAVŘENO, respektive nebude přístupno v rámci standardní úřední doby. Potvrzené schůzky v rámci schválených žádostí (ISP, uznání zkoušek, mimořádné termíny administrativního zápisu) s administrativními pracovníky a závěrečný zkouškový termín ZZK (3.10.2012) zůstává v platnosti. Vzhledem k personálním změnám na studijním oddělení, a to v souvislosti se zdravotním stavem Ing. Pavlíny Vamberové, přebírá její kompetence Bc. Tereza Tóthová s tím, že s okamžitou platností do odvolání, dochází k prodloužení doby pro vyřizování dotazů na 7 – 10 dní, kdy u některých žádostí bude může být lhůta prodloužena dle náročnosti dané administrativy. Zároveň žádáme studenty, pro maximální využívání standardně dostupných informací (Průvodce administrací studia, Vnitřní předpisy, stránky VŠEM, Nařízení rektora VŠEM) pro vlastní dotazy. Děkujeme, že vzhledem k neočekávaným personálním změnám na VŠEM, ušetříte čas sobě i administrativním pracovníkům a dohledáte si potřebné informace samostatně, kdy nám dáte prostor pro vyřizování žádostí a zajištění bezproblémového zahájení akademického roku pro všechny studenty VŠEM a budoucí absolventy.

Licence Locklizard

14. 9. 2012 15:34

Vystaveny dva licenční soubory Locklizard, viz studentský mail (14.9.2012), viz Locklizard VŠEM

Informace k administraci studia pro AR 2012/2013

6. 9. 2012 15:42

Informace k administraci studia pro AR 2012/2013 (souhrn nejdůležitějších aktualizací a změn).

Aktuality VŠEM

28. 8. 2012 10:02

Od 1.9.2012 nejsou jednotlivé aktuality zasílány na studentský e-mail s tím, že přehled všech důležitých informací pro uchazeče/studenty o dění na VŠEM je uváděn v sekci Aktuality VŠEM, viz http://www.vsem.cz/aktuality.html

Zpravodaj VŠEM 03 2011/2012

18. 7. 2012 16:39

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 03 (18/07/12), viz http://www.vsem.cz/zpravodaj-vsem.html Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme Vás o jeho prostudování. Z obsahu: prázdninový provoz VŠEM, administrativní zápis do AR 2012/2013, Administrativní komise VŠEM (zrušení kauce), hodnocení seminárních prací, harmonogram pro ukočení studia (aktualizace), maximální doba studia (zrušení), počty studentů pro MOZ/MOS, nový modul oborové specializace/náhrada studijních předmětů, volby do Studentské rady VŠEM (výsledky).

Elektronický zápis (AR 2012/2013)

17. 5. 2012 16:08

V termínu od 1.6. do 10.6.2012 bude probíhat Elektronický zápis do akademického roku 2012/2013. Student si elektronickým zápisem stanovuje, respektive potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9.2012 do 10.9.2012) pro daný akademický rok. Podrobně si přečtěte informace týkající se administrace elektronického zápisu, viz Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem, Master of Business Administration. Další informace jsou uvedeny na stránkách VŠEM, viz  http://www.vsem.cz/elektronicky-zapis.html

Hosté VŠEM: Nové technologie v oblasti POS-POP

15. 5. 2012 01:00

Ve čtvrtek 24. května od 15:30 hod se na VŠEM uskuteční další ze série přednáček v rámci cyklu Hosté VŠEM. Michal Prokůpek je vysokoškolským lektorem a odborníkem v oblasti marketingu.  Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na téma zvolené přednášky studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled s tím, že kapacita je omezena.

XII. Fórum Zlaté koruny

12. 3. 2012 10:59

Dne 27.3.2012 od 9:00 hod se uskuteční XII. Fórum Zlaté koruny na téma Distribuce finančních produktů aneb výchova klientů v Čechách. Fórum se koná pod záštitou ministra  financí Miroslava Kalouska. Maximální počet studentů, kteří se mohou zúčastnit je 25, kdy vstup mají zdarma (bez nároku na oběd). Vážní zájemci o účast na fóru se mohou přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 20.3.2012.

Školení ProQuest

9. 2. 2012 00:01

V sobotu 25. února a ve čtvrtek 15. března od 16 hodin se uskuteční školení na databázi ProQuest (viz http://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html). Databáze obsahuje zahraniční elektronické informační zdroje: bibliografické a abstraktové databáze, faktografické a plnotextové databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy, monografie, encyklopedie, slovníky, příručky atd. Informační zdroje jsou nezbytnou pomůckou při zpracování seminárních a závěrečných prací. Vzhledem k problémům, které má velká část studentů s využíváním zdrojů při přípravě SP / BP / DP, více než doporučujeme účast na školení. Na školení je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled.

Hosté VŠEM: Novinky ze světa reklamy a marketingu

24. 1. 2012 00:01

V úterý 7. února od 15 hod se na VŠEM uskuteční další ze série přednáček v rámci cyklu Hosté VŠEM. Břetislav Stromko, marketingový analytik ve společnosti OgilvyOne představí sérii ukázek kampaní z celého světa za uplynulé měsíce - tv spoty, outdoor, guerilla marketing, digital, virální marketing, activation - vždy doplněné o krátký komentář či diskuzi. Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na téma zvolené přednášky studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled s tím, že kapacita je omezena.

DUEL: Janeček vs Mach na téma Korupce

3. 1. 2012 00:01

Ve středu 25. ledna na VŠEM od 15:30 hod uskuteční debatní duel mezi Karlem Janečkem a Petrem Machem na téma Korupce. Karel Janeček - Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v oboru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. JV roce 1995 založil společnost RSJ, jíž je dnes ředitelem. Vytváří matematické modely a strategii. Přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2010 založil Nadační fond na podporu vědy a výzkumu, který financuje ze svých zdrojů. V roce 2011 zřídil společně s Janem Krausem a Stanislavem Bernardem Nadační fond proti korupci. Petr Mach - Působí na katedře ekonomie VŠEM, kde přednáší kurz Ekonomie peněz a bankovnictví. V letech 2004-2005 působil jako expert v Komisi pro přípravu důchodové reformy (tzv. Bezděkova komise). Působil v dozorčí radě MERO, a.s. a v poradním výboru belgické banky KBC. Od roku 1998 vydává měsíčník Laissez Faire zaměřený na osvětu v oblasti liberální ekonomie. V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů. Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na téma zvolené přednášky studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled s tím, že kapacita je omezena.

Vánoční prázdniny

19. 12. 2011 00:01

Od 19.12.2011 do 03.01.2012 probíhá dovolená všech oddělení VŠEM (Studijní a technické oddělení, Rektorát, Informačně poradenské centrum, Pedagogická pracoviště - katedry). Studijní formuláře budou v rámci SIS VŠEM omezeny pouze pro zasílání výstupů nutných pro kontrolu studia (Bakalářská/Diplomová práce, Seminární práce, Zápočtová práce), respektive dojde k „vypnutí“ příslušných studijních formulářů v SIS VŠEM. Všechny ostatní dotazy a žádosti studentů budou vyřizovány od 04.01.2012. VŠEM přeje studentům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2012!