VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Hodnocení Akademické rady VŠEM

10. 5. 2013 09:47

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období duben 2013, viz Administrace studia/Kontrola studia.

Veletrh neziskovek NGO Market 2013

23. 4. 2013 11:09

Jménem Nadace Forum 2000 si vás dovolujeme pozvat na veletrh neziskovek NGO Market 2013, který se uskuteční v pátek 3.5.2013 od 11 do 18 hodin v Národní technické knihovně v Praze. Vstup je zdarma. Veletrh letos představí téměř 200 českých neziskových organizací působících v nejrůznějších oblastech od ochrany životního prostředí přes podporu demokracie a lidských práv až po volnočasové aktivity, vzdělání a sport. Součástí jsou prezentace, během nichž se setkáte například s Jaroslavem Duškem či Janem Hřebejkem, doprovodný program plný zajímavých workshopů, přednášek, diskusí a praktických ukázek z činnosti neziskovek. Na veletrhu naleznete také pojízdnou knihovnu s literaturou pro neziskový sektor a právní poradnu. Podrobný program je k dispozici na www.ngomarket.cz a aktuální informace můžete sledovat také na www.facebook.com/ngomarket, kde se seznámíte s abecedou aktivního občana.

Přihlašování na cvičení

22. 4. 2013 12:06

V SIS VŠEM jsou k dispozici termíny cvičení jednotlivých studijních předmětů na trimestr Duben 2013. Přihlašování na cvičení probíhá vždy 7 - 30 dní před daným termínem konání prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, kdy při nedostatečném počtu přihlášených studentů nebude cvičení realizováno. Informace o realizaci/nerealizaci cvičení z daného studijního předmětu jsou zveřejňovány po uzávěrce termínu přihlášek v rámci Aktualit/Aktuality cvičení. Na cvičení se mohou hlásit pouze studenti, kteří mají daný předmět zapsaný v rozvrhu pro tento trimestr. Přihlášení je pro studenta závazné.

Moderní reklama s využitím internet a sociálních sítí PA

20. 4. 2013 01:00

Byla zveřejněna Praktická aplikace Moderní reklama s využitím internetu a sociálních sítí (bc/ing), kdy konkrétní termíny naleznete prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Tato PA probíhá částečně ve společnosti Ogilvy a.s. Podrobné informace naleznete, viz http://www.vsem.cz/prakticke-aplikace-ing-ar-20122013.html Přihlášení na praktickou aplikaci bude možné od 21.4.2013 do 24.4.2013 prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Opakování výuky Pracovní právo a Business Intelligence

12. 4. 2013 10:40

Byly vypsány termíny výuky studijních předmětů Pracovní právo a Business Intelligence pro možnost opakování výuky, viz http://www.vsem.cz/sis/vysoka-skola/infosystem-sis/kalendar-vyuka-zk O opakování výuky student žádá dle stanovených pokynů prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/dotaz.

Praktické aplikace (bc/ing)

11. 4. 2013 12:51

Byly zveřejněny Praktické aplikace (bc/ing), kdy konkrétní termíny naleznete prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Přihlášení na praktické aplikace bude možné od 12.4.2013 prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Matematika pro ekonomy - opakování

9. 4. 2013 12:40

Studenti, kteří musí opakovat studijní předmět Matematika pro ekonomy z důvodu neúspěšného absolvování rektorského termínu, zašlou svoji žádost prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz nejpozději do 21.04.2013. Na základě žádostí studentů budou poté stanoveny termíny výukových soustředění v trimestru Duben 2013 pro možnost opakování studijního předmětu Matematika pro ekonomy. Žádost o opakování výuky podléhá schválení studijnímu oddělení.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

5. 4. 2013 09:47

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období březen 2013, viz Administrace studia/Kontrola studia.

Zkouškové termíny - červenec/srpen

27. 3. 2013 09:35

Byly vypsány termíny EZT, ZZK a prezentací SP v období červenec/srpen. Tyto termíny mohou využívat studenti s cenovou úrovní Premium/Exclusive. Všichni ostatní studenti mají nárok na konání zkouškových soustředění pouze v rámci Mimořádných termínů a služeb.
Studenti bez přímé výuky, kteří prodlužují studium (30, 60, 90 dní / trimestr) a jehož součástí je období červenec - srpen ( 1.7. - 31.8.), mohou absolvovat zkoušková soustředění v rámci kontroly studia (ZK, ZP, SP, ZZK) ve standardních zkouškových termínech vypsaných pro toto období v SIS VŠEM, bez dodatečných administrativních poplatků (MTS).

Volby do Studentské rady VŠEM

14. 3. 2013 17:16

Výsledky voleb do Studentské rady VŠEM nesplňují podmínky stanovené Statutem Vysoké školy ekonomie a managementu, kdy nebyl dodržen stanovený minimální počet členů Studentské rady VŠEM. Výsledky voleb jsou tímto neplatné a Vysoká škola ekonomie a managementu nemá v současné době zástupce z řad studentů. O dalším postupu bude vedení Vysoké školy ekonomie a managementu jednat a studenty o svém rozhodnutí informovat.

Videoforum VŠEM

13. 3. 2013 14:06

Dne 26.3.2013 od 10 hod. se uskuteční přednáška na téma Investování ze studijního předmětu Ekonomika podniku, kdy tato přednáška slouží k porozumění daného problému a hlubšímu prohloubení znalostí. 2) Dne 2.4.2013 od 19 hod. se uskuteční konzultace na téma Jak psát odborné práce. 3) Technické požadavky a manuál k instalaci aplikace, viz http://www.vsem.cz/webforum-webmail-wifi.html 4) Přihlášení na jednotlivá Videofora VŠEM probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

11. 3. 2013 12:36

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období únor 2013 a Závěry hodnocení AR VŠEM na průběh obhajob BP/DP v lednu 2013, viz Kontrola studia.

Školení databáze ProQuest

28. 2. 2013 17:14

V sobotu 23. března a v úterý 2. dubna 2013 od 16 hodin se uskuteční školení na databázi ProQuest (http://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html). Databáze obsahuje zahraniční elektronické informační zdroje: bibliografické a abstraktové databáze, faktografické a plnotextové databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy, monografie, encyklopedie, slovníky, příručky atd. Informační zdroje jsou nezbytnou pomůckou při zpracování seminárních a závěrečných prací. Vzhledem k problémům, které má velká část studentů s využíváním zdrojů při přípravě SP/BP/DP, více než doporučujeme účast na školení. Na školení je možné se přihlásit od 1.3.2013 prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Konverzace v AJ a NJ

26. 2. 2013 16:08

V rámci projektu SPEAK ve spolupráci s agenturou AIESEC vám nabízíme možnost se zdokonalit v komunikačních schopnostech v anglickém nebo německém jazyce. Konverzace se studenty vedou zahraniční stážisté, kteří jsou buď rodilými mluvčími nebo mají excelentní daný cizí jazyk. Studenti se mohou přihlásit na Německý jazyk (nižší-střední úroveň) nebo na Anglický jazyk (2 úrovně: nižší a vyšší úroveň) a to prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 4.3.2013 (23:59). Cena za 5 hodin (výuková hodina o délce 90 min.) je 500 Kč. Platba se uskuteční v rámci první konverzace. Minimální kapacita je 4, maximální kapacita je 8 studentů. Přihlášení na konverzaci je závazné. Konkrétní termíny konání jednotlivých kurzů jsou uvedeny v SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek.

Konzultace k odborným pracím

21. 2. 2013 15:51

Byly vypsány termíny konzultací k odborným pracím (SP/BP/DP), které povede prorektorka pro studium Doc.Ing.Jaroslava Hyršlová, Ph.D., viz Kalendář výuky a zkoušek. Přihlášení na konzultaci je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to od 25.2.2013 do 18.3.2013. Po uzávěrce pro přihlášení na konzultaci bude studentům zaslán na studentský email přesný čas, respektive harmonogram konzultací v daném termínu. Student se na konzultaci dostaví již s konkrétními dotazy k seminárním, respektive bakalářským, respektive diplomovým pracím.

Videoforum VŠEM - Jak psát odborné práce

13. 2. 2013 16:41

Dne 20.2.2013 bude od 16:30 hod. probíhat další konzultace prostřednictvím Videofora VŠEM (testovací provoz) k problematice odborných prací (SP, BP, DP) s doc. Ing. Jaroslavou Hyršlovou, Ph.D. V případě zájmu o účast na konzultaci se prosím přihlaste prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 19.2.2013 do 12:00. Přihlášený student po uzávěrce obdrží přesný návod, jak aplikaci nainstalovat a jak s ní pracovat. Technické požadavky: 1) Operační systém: Windows 7 , Windows Vista, Windows XP SP3 - Windows Installer 3. Windows Server 2008 with Service Pack 2 (SP2) 2) PC: Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 CPU: 1. GHz, GHz 32-bit nebo 64-bit procesor 3) Rozlišení monitoru: 1024x768 4) GPU: Support for Microsoft DirectX 9 application programming interface, 128 megabytes (MB) of graphics memory (minimum), Windows Display Driver Model driver, Pixel Shader 2.0 HW 5) RAM: Windows 7, Windows Vista: 2 GB of RAM, Windows XP: 1 GB RAM 6) Zvuk.zařízení: mikrofon a reproduktory, sluchátka s mikrofonem 7) Video zařízení: Webkamera: USB 2.0 nebo integrovaná web kamera.

Praktické aplikace

8. 2. 2013 15:06

Byly zveřejněny Praktické aplikace - MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Commercial Correspondence, kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek, viz https://www.vsem.cz/sis/vysoka-skola/infosystem-sis/kalendar-vyuka-zk Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz http://www.vsem.cz/prakticke-aplikace-40seminar41-ar-20122013.html, http://www.vsem.cz/prakticke-aplikace-40seminar41-ar-20122013.2401.html Přihlášení na praktickou aplikaci je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled od 11.2.2013.

Přihlašování na cvičení

5. 2. 2013 11:53

V SIS VŠEM jsou k dispozici termíny cvičení jednotlivých studijních předmětů na trimestr Leden 2013. Přihlašování na cvičení probíhá vždy 7 - 30 dní před daným termínem konání prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, kdy při nedostatečném počtu přihlášených studentů nebude cvičení realizováno. Informace o realizaci/nerealizaci cvičení z daného studijního předmětu jsou zveřejňovány po uzávěrce termínu přihlášek v rámci Aktualit/Aktuality cvičení, viz http://www.vsem.cz/aktuality-cviceni.html Na cvičení se mohou hlásit pouze studenti, kteří mají daný předmět zapsaný v rozvrhu pro tento trimestr. Přihlášení je pro studenta závazné.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

31. 1. 2013 12:36

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období leden 2013, viz Hodnocení Akademické rady VŠEM.

Workshop Sociální inovace

18. 1. 2013 15:02

V rámci Praktických aplikací vám nabízíme možnost účasti na workshopu Sociální inovace, který se koná dne 2.2.2013 (15:00 - 19:00), viz http://www.vsem.cz/workshop-socialni-inovace.html Za účast na přednášce a následné odevzdání zápočtové práce v rozsahu min. 3- 4 stran na zadané téma studenti magisterských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Téma zápočtové práce: Projekt sociálních inovací (název projektu záleží na výběru studenta) Obsah: Prezentace projektu sociálních inovací podle metodiky prezentované a aplikované na workshopu s vlastními náměty. Možnost individuální konzultace s přednášejícími. Přihlášení na workshop je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 24.1.2013. Vstup na workshop je pro registrované studenty VŠEM po předložení studentského průkazu zdarma, kapacita omezena (20 studentů).