Business plán

Týmová diskuze na výstupy reálných, studenty zpracovávaných podnikatelských plánů.

Praktická aplikace Business plán se zaměřuje na základní principy a logický rámec přípravy podnikatelského plánu.

Studenti magisterského stupně mohou propojit znalosti získané během studia z různých předmětů a aplikovat je na reálný podnikatelský plán.

Hlavní důraz je kladen na přípravu finančního modelu, který je základním východiskem pro finanční plán a zhodnocení ekonomické efektivnosti zamýšleného podnikatelského plánu.

  • Význam podnikatelského plánu a jeho formy
  • Základní logický rámec podnikatelského plánu
  • Kalkulace nákladů a prognózování výnosů
  • Finanční plánování a zhodnocení ekonomické efektivnosti
  • Analýza rizika její význam pro modelování možných scénářů dalšího vývoje

Pavel Kovařík

  • V minulosti pracoval ve vrcholných manažerských pozicích, kde se zabýval finančním řízením organizace, systémy controllingu a systémy řízení
  • V současné době se zaměřuje na lektorování, poradenství a mentorování v oblastech finančního řízení a ekonomiky podniku, zavádění systémů interního auditu a kontrolních mechanismů organizace.
  • Působí rovněž jako externí auditor při auditech systémů řízení.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan inženýr Kovařík je tím nejlepším učitelem, kterého jsem za studium měla. Je to odborník s lidským přístupem. Dokáže rozlišit, které informace opravdu využijeme a těm se v hodinách věnujeme a jeho hodiny jsou skvěle propojené s praxí.

Hodiny Pavla Kovaříka jsou opravdu přínosné a především uplatnitelné v praxi. Bere studenty jako rovnocenné partnery a tím vytváří inspirativní atmosféru. Kéž by se toto dalo říct o více lektorech.

Jeden z nejlepších vyučujících! Doufám, že ho budeme mít ještě na další předměty!