Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je druhou ze základních příjmových daní.

Předmět Daň z příjmů právnických osob je zaměřen zejména na zdaňování tuzemských právnických osob. Znamená to především ovládnutí základní pojmů a metod stanovení základu daně a vlastní daňové povinnosti poplatníka – právnické osoby. Současně je předmět zaměřen na společná ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob a to i ve vztahu k ostatním souvisejícím právním předpisům, které se bezprostředně promítají při stanovování základu daně právnické osoby.

  • Úvod do předmětu. Definování základních pojmů, jednotlivé typy právnických osob.
  • Osvobození od daně a základ daně. Definice pojmů.
  • Hmotný a nehmotný majetek. Definování základních pojmů - HIM, NHIM, odpisy atd.
  • Odpisy investičního majetku. Odpisové skupiny, zatřiďování majetku.
  • Leasing. Operativní, finanční, definice, výhody, nevýhody, podmínky leasingu.
  • Zvláštní sazba daně. Členění dle jednotlivých příjmů.
  • Neziskové organizace.

Stanislav Klazar

  • Zabývá se daňovou teorií a aplikací jejích výsledků v praxi, v rámci daňové politiky v ČR.
  • Byl členem poradní skupiny premiéra pro úpravu daně z příjmů fyzických osob.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Prakticky zaměřené přednášky a cvičení. Plno užitečných informací. Přednášky probíhaly s aktivním zapojováním studentů.

Perfektní přednášky na úrovni. Docent Klazal nás zapojoval do výuky.

Velmi užitečný předmět.