Ekonomická geografie

Geografická disciplína, zabývající se distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit.

Cílem předmětu Ekonomická geografie je poskytnout studentům základní poznatky o hospodářském vývoji ve světě v posledních cca 25 letech se současným objasněním příčin, jež tento vývoj vyvolaly. Součástí obsahu je popis a charakteristika jádrových a periferních oblastí, problematika zapojení jednotlivých zemí do mezinárodní dělby práce a světového obchodu s výkladem integračních procesů, které ve světové ekonomice v intenzivní podobě probíhají od skončení 2. světové války. Předmět umožňuje pochopit procesy spolupráce i konkurence mezi klíčovými hráči světové ekonomiky.

  • Hospodářské makroregiony světa. Vyspělý Sever a chudý Jih, centra světového obchodu.
  • Vztahy vyspělých a rozvojových zemí. Neokolonialismus, hospodářská pomoc a její limity.
  • Globální geografické aspekty světového hospodářství. Rizika světového uspořádání.
  • Hospodářství České republiky. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR.

 

Jiří Dobrylovský

  • Český spisovatel a vysokoškolský pedagog.
  • Zajímá se o ekonomii a žurnalistiku.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Schopný pedagog. Mnoho znalostí z oboru ekonomie. Dokáže vysvětlit.

Přednášky byly zajímavé, témata byly propojeny s praxí. Nemám žádné výhrady.

To co jsem se naučila určitě využiju ve své práci.