Etika a společenská odpovědnost

Etické uvažování a jednání v podnikatelské praxi i ve státní administrativě.

Předmět Etika a společenská odpovědnost ukazuje význam etického uvažování a jednání v podnikatelské praxi i ve státní administrativě, a to jak v národním, tak i globálním měřítku. Dále vysvětluje význam etiky pro udržitelný rozvoj firem i celé společnosti.

Nastíněné teoretické poznatky jsou aplikovány na praktických příkladech z reálného života, přičemž studenti mají možnost aktivně vstupovat do výuky a ovlivňovat výběr diskutovaných témat.

  • Základní pojmy a etické principy. Aplikace principů v praktickém rozhodování. Obecný model etického rozhodování.
  • Geneze podnikatelské etiky a konceptu společenské odpovědnosti organizace. Podnikatelská etika jako interdisciplinární vědní disciplína a jako praxe. Podstata společenské odpovědnosti a formy jejího projevu v praxi.
  • Nástroje etického řízení. Etické kodexy, vzdělávání, oznamování nekalého jednání (whistleblowing), etický audit.
  • Etika v globálním podnikání. Praktiky nadnárodních společností a úloha mezinárodních organizací při nastavování standardů.
  • Řízení a správa obchodních společností. Úloha správních orgánů, odpovědnost vůči vlastníkům a ostatním zainteresovaným stranám (stakeholders).
  • Etické problémy v interakci soukromého a veřejného sektoru. Korupce, střet zájmů a lobbing.

Marie Bohatá

  • Problematikou etiky v podnikání a ve správě se zabývá dlouhodobě, a to jak v poloze teoretické, tak i praktické. V roce 1994 se podílela na založení Společnosti pro etiku v ekonomice v ČR a stala se její první předsedkyní.
  • Stála též u zrodu české pobočky organizace Transparency International, která se věnuje boji proti korupci, a byla první předsedkyní její Výkonné rady.
  • Jako aktivní členka mezinárodních organizací činných v této oblastí má široký přehled. Má zkušenosti s vypracováním a implementací etických kodexů v ČR i na evropské úrovni.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.

Zaujímavý predmet, dobrá lektorka. Ideal!

Skvělá lektorka!