Etika a společenská odpovědnost

Etické uvažování a jednání v podnikatelské praxi i ve státní administrativě.

Předmět Etika a společenská odpovědnost ukazuje význam etického uvažování a jednání v podnikatelské praxi i ve státní administrativě, a to jak v národním, tak i globálním měřítku. Dále vysvětluje význam etiky pro udržitelný rozvoj firem i celé společnosti.

Nastíněné teoretické poznatky jsou aplikovány na praktických příkladech z reálného života, přičemž studenti mají možnost aktivně vstupovat do výuky a ovlivňovat výběr diskutovaných témat.

 • Základní pojmy a etické principy. Aplikace principů v praktickém rozhodování. Obecný model etického rozhodování.
 • Geneze podnikatelské etiky a konceptu společenské odpovědnosti organizace. Podnikatelská etika jako interdisciplinární vědní disciplína a jako praxe. Podstata společenské odpovědnosti a formy jejího projevu v praxi.
 • Nástroje etického řízení. Etické kodexy, vzdělávání, oznamování nekalého jednání (whistleblowing), etický audit.
 • Etika v globálním podnikání. Praktiky nadnárodních společností a úloha mezinárodních organizací při nastavování standardů.
 • Řízení a správa obchodních společností. Úloha správních orgánů, odpovědnost vůči vlastníkům a ostatním zainteresovaným stranám (stakeholders).
 • Etické problémy v interakci soukromého a veřejného sektoru. Korupce, střet zájmů a lobbing.

Marie Bohatá

 • Problematikou etiky v podnikání a ve správě se zabývá dlouhodobě, a to jak v poloze teoretické, tak i praktické. V roce 1994 se podílela na založení Společnosti pro etiku v ekonomice v ČR a stala se její první předsedkyní.
 • Stála též u zrodu české pobočky organizace Transparency International, která se věnuje boji proti korupci, a byla první předsedkyní její Výkonné rady.
 • Jako aktivní členka mezinárodních organizací činných v této oblastí má široký přehled. Má zkušenosti s vypracováním a implementací etických kodexů v ČR i na evropské úrovni.

Šárka Janků

 • Profesní zaměření v oblasti etiky, kvallity a společenské odpovědnosti.
 • Působí v Centru excelence - platforma při České společnosti pro jakost
 • Lektorka s přesahem do praxe, aktivní účastnice konferencí ve své oblasti profesního zájmu
 
 

 

 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Předmět mě velmi bavil. Velkým přínosem byly konkrétní příklady daného tématu. Z přednášek paní docentky si pamatuji spoustu informací, což mi usnadní studium na zkoušku.

Paní profesorka měla výklad opravdu hezky připravený. Líbila se mi propojenost s její praxí a zkušenostmi. Opravdu to je baťaholka, která zaujme a udrží posluchače po celou dobu přednášky.

Paní doktorka Šárka Janků zvolila ten nejlidštější způsob výuky. Její dlouholetá praxe v oboru je velmi znatelná. Ke každé teorii nám dokázala přiblížit problematiku z praxe. Pohled a názory na daná témata nám nevnucovala, nechala nás utvářet svoje názory .