Evropské fondy

Staňte se zkušeným expertem na evropské fondy!

Cílem předmětu Evropské fondy je uvést posluchače do světa poskytovatelů podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Dále si klade za cíl objasnit role a motivy hlavních hráčů na straně poskytovatele dotace, rozkrýt struktury „za zrcadlem“ z pohledu potenciálního příjemce a jeho rozhodování v klíčových etapách životního cyklu projektu.

  • Klíčové instituce v EU.
  • Systém legislativy, předpisů a základních dokumentů vztahujících se k ESIF.
  • Toky peněz od EU do ČR.
  • EU legislativa a způsoby jejich změny (nařízení, tematické cíle).

Alois Kopecký

  • Pracoval na vedoucích pozicích v útvarech odpovídajících za Evropské fondy na Ministerstvu pro místní rozvoj.
  • Zastupoval Českou republiku v Nástroji předvstupní pomoci Evropské komise.
  • Nyní působí v Řídícím orgánu Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Propojuje teorii s praktickými příklady. Předmět velmi oceňuji.

Velice dobrá a poučná praktická aplikace.

Velice příjemné hodiny, avšak pro mě vzdálená problematika. Jsem rád, že jsem si rozšířil obzory. Pan doktor je zkušený v praxi a dobrý lektor.