Finanční analýza

Poznejte s námi jednotlivé oblasti analýzy finančního zdraví firmy.

Předmět Finanční analýza využívá účetních znalostí na úrovni finanční analýzy směřující ke stanovení finančních cílů podniku a zvládnutí metodiky zjišťování finančního zdraví podniku. Zahrnuje základní metody hodnocení finančních toků pomocí soustavy finančně analytických ukazatelů a objasňuje způsob provádění finančně analytických operací a interpretace jejich výsledků.

  • Finanční analýza v podnikovém kontextu. Vazba na finanční a manažerské účetnictví.
  • Předmět a uživatelé finanční analýzy. Předmět, cíle a základní metodické nástroje.
  • Finanční výkazy jako výchozí bod finanční analýzy. Výsledovka, rozvaha a výkaz cash flow.
  • Metody finanční analýzy.
  • Ukazatele na bázi cash flow a jejich využití.

 

Miroslav Špaček

  • Docent v oboru Ekonomika a management.
  • V minulosti působil jako výkonný ředitel, finanční ředitel a ředitel pro strategii ve společnostech zabývajících se farmacií, chemií a facility managementem.
  • V současnosti se zaměřuje na finanční řízení podniku, investiční rozhodování, řízení investičního procesu ve firmě, financování a oceňování podniků.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.

Vyučující je skutečně odborník, prokládá do výkladu zážitky z praxe.

Pan docent spojuje výborně teorii s praxí. Jeho přednášky byly zajímavé, dokáže udržet pozornost, neodbíhá od tématu. Velmi přínosné. Jeden z nejlepších přednášejících.