Finanční audit

Finanční audit budete mít v malíčku!

Předmět Finanční audit seznamuje studenty s procesem auditu účetní závěrky na základě mezinárodních auditorských standardů. Předmět představuje studentům podstatu auditu, charakterizuje, jaké podklady jsou auditorem po společnostech požadovány, a objasňuje jednotlivé auditorské procesy.
Cílem předmětu je představit studentům jak proces finančního auditu probíhá, co je jeho smyslem a účelem, jaká je úloha a diskutuje odpovědnost jak na straně auditora, tak i na straně společnosti.

  • Úvod do předmětu. Pojem audit, charakteristika finančního auditu, cíl a podstata.
  • Etický kodex auditora. Požadavky na výkon činnosti auditora.
  • Příprava společnosti na audit. Činnosti auditora před uzavřením zakázky.
  • Auditorské postupy I. Testování a vlastní průběhu auditu, stanovení hranice významnosti.
  • Závěr auditu a zpráva auditora. Ukončení auditu, zhodnocení následných událostí.
  • Auditorská zjištění. Dlouhodobá aktiva, oběžná aktiva, vlastní kapitál apod.
  • Interní audit. Úkol interního auditu v podniku, specifika interního auditu.
  • Audit u malých a středních podniků. Odlišnosti auditu u malých a středních podniků.

 

Václav Baroch

  • Ve své práci propojuje světy IT a financí.
  • Je spoluzakladatelem dvou úspěšných startupů a má pracovní zkušenosti z malých podniků, bank a finančních institucí.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Důklaz toho, že i na první pohled ne příliš záživné téma se dá příjemně předat studentům! Doporučuju.

Předmět Finanční audit byl pro mne velice zajímavý, poučný a užitečný do života. Přednášky pana doktora Barocha byly naprosto skvělé a srozumitelné!

Velice příjemný lektor se zajímavými znalostmi. Děkuji za přínosné přednášky.