Finanční audit

Finanční audit budete mít v malíčku!

Předmět Finanční audit seznamuje studenty s procesem auditu účetní závěrky na základě mezinárodních auditorských standardů. Předmět představuje studentům podstatu auditu, charakterizuje, jaké podklady jsou auditorem po společnostech požadovány, a objasňuje jednotlivé auditorské procesy.
Cílem předmětu je představit studentům jak proces finančního auditu probíhá, co je jeho smyslem a účelem, jaká je úloha a diskutuje odpovědnost jak na straně auditora, tak i na straně společnosti.

  • Úvod do předmětu. Pojem audit, charakteristika finančního auditu, cíl a podstata.
  • Etický kodex auditora. Požadavky na výkon činnosti auditora.
  • Příprava společnosti na audit. Činnosti auditora před uzavřením zakázky.
  • Auditorské postupy I. Testování a vlastní průběhu auditu, stanovení hranice významnosti.
  • Závěr auditu a zpráva auditora. Ukončení auditu, zhodnocení následných událostí.
  • Auditorská zjištění. Dlouhodobá aktiva, oběžná aktiva, vlastní kapitál apod.
  • Interní audit. Úkol interního auditu v podniku, specifika interního auditu.
  • Audit u malých a středních podniků. Odlišnosti auditu u malých a středních podniků.

 

Jitka Zborková

  • Absolventka Západočeské Univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické.
  • Profesní zaměření v oblasti finančního účetnictví, mezinárodních standardů finančního výkaznictví, účetních informačních systémů a daňového systému ČR.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Důklaz toho, že i na první pohled ne příliš záživné téma se dá příjemně předat studentům! Doporučuju.

Oceňuji interaktivní výklad.

Náročné téma, ale skvělý přístup vyučující.