Finanční řízení

Jednotlivé oblasti finančního řízení firmy.

Předmět Finanční řízení je zaměřen na klíčové faktory finančního řízení firmy, jako je financování firmy, řízení likvidity, efektivní volba a řízení kapitálové struktury firmy, kapitálové rozpočtování a oceňování, řízení růstu firmy, kurzový a úrokový hedging, modely řízení firemní hotovosti.

Součástí výuky je prezentace a procvičování příkladů a případových studií převzatých z manažerské praxe.

 • Modely financování firmy z hlediska životního cyklu firmy.
 • Efektivní řízení zadlužení firmy a role pákového efektu.
 • Nástroje řízení likvidity firmy (netting, cash pooling, tolling, leading, lagging, matching, faktoring, forfeiting) a modely řízení firemní hotovosti (Baumol, Miller-Orr).
 • Kurzový a úrokový hedging (finanční opce, futures, úrokové swapy).
 • Přístupy k řízení pracovního kapitálu firmy.
 • Kapitálové rozpočtování zaměřené na vyhodnocování ekonomické efektivnosti investic včetně scénářových a simulačních přístupů.
 • Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM).
 • Oceňování akcií, dluhopisů a podniků.

Miroslav Špaček

 • Docent v oboru Ekonomika a management.
 • V minulosti působil jako výkonný ředitel, finanční ředitel a ředitel pro strategii ve společnostech zabývajících se farmacií, chemií a facility managementem.
 • V současnosti se zaměřuje na finanční řízení podniku, investiční rozhodování, řízení investičního procesu ve firmě, financování a oceňování podniků.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Líbilo se mi, že na panu docentu Špačkovi je vidět, že je to člověk z praxe a díky tomu mohl také uvádět konkrétní případy využítí probírané látky.

Pan docent Špaček komunikuje se studenty, ptá se na náš názor, což mi velmi vyhovuje. Vzhledem k předchozímu vzdělání mám značné nedostatky v teorii, proto vítám i vysvětlení základních pojmů.

Přestože nepracuji v oboru, předmět je vysvětlen srozumitelně a baví mě.