Globální politika

Globální politika ovlivňuje každodenní život každého z nás. Proto je dobré jí porozumět.

Předmět Globální politika seznamuje posluchače s vývojem světové politiky od závěrečné fáze studené války v 80. letech na práh druhé dekády XXI. století, tj. takřka do současnosti. Základní pozornost je věnována politice světových velmocí ve sledovaném období, tj. první řadě USA, a také (post)sovětskému Rusku, ale i Číně a také změnám v tzv. třetím světě. Prezentována je i transformace evropských integračních struktur do Evropské unie a její další vývoj. Zvláštní exkursy jsou pak zaměřeny jednak na důležité fenomény pádu komunistických režimů v Evropě a rozpadu SSSR, jednak velkým konfliktům po skončení studené války (Balkán, Irák, Afghánistán).

  • Závěr Brežněvovy éry v SSSR a následující intermezzo (do r. 1985). Gorbačovova éra (1985 – 1991), Ronald Reagan a jeho zahraniční politika (1981-1988/89), Pokroky v západoevropské integraci v 80. letech, Cesta k tzv. Jednotnému evropskému aktu, Od Jednotného aktu k Maastrichtu, Poslední dekáda a zhroucení komunistických režimů ve východní Evropě, Administrativa George B. Bushe a její zahraniční politika (1989-1992/3).
  • Světová politika v devadesátých letech XX. stol. Administrativa Billa Clintona a její zahraniční politika (1992-2001), Rusko a postsovětský prostor Jelcinovy éry, Další budování a rozšiřování ES / EU. Patnáctka, Jugoslávie a její rozpad (1991 – 2008), Komunistická Čína v osmdesátých a devadesátých letech, Indie a její politika koncem studené války a po ní.
  • Základní rysy světové politiky v první dekádě XXI. století. Administrativa George W. Bushe a její zahraniční politika (2001 – 2009), Rusko a jeho politika v éře Vladimíra v. Putina (1999/2000 -  2015), Vývoj Evropské unie na počátku XXI. Století, Čína na prahu XXI. stol.: éra Hu Jin Taa (2002 – 2012/3), Administrativa Baracka Obamy a její zahraniční politika (2009 - 2015).

 

Cyril Svoboda

  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (1980) a Policejní akademie České republiky (2017).
  • V letech 1990 – začal pracovat jako poradce předsedy  vlády pro problematiku lidských práv, restitucí a vztahů mezi státem a církvemi, následně zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj. 

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky mě velmi baví. Pan Svoboda doplňuje přednášky historkami ze své velké politické praxe a probírá s námi aktuální témata. Vždy si poslechne náš názor se kterým buď souhlasí nebo mu oponuje, což se poměrně často promítne do diskuze o daném tématu.

Je mi ctí chodit na přednášky a diskutovat s takovými lidmi, jako je pan Dr. Svoboda. Děkuji za tyto možnosti!

Skvělé spojení s praxí a se současnou situací, jak u nás, tak ve světě.