Hospodaření příspěvkových organizací

Rozšiřte si znalosti o fungování příspěvkových organizací.

Předmět Hospodaření příspěvkových organizací rozšíří znalosti studentů o problematiku příspěvkových organizací, jako specifického segmentu neziskového sektoru. Poskytne studentům praktický pohled na plánování nákladů, výnosů v závislosti na dodržení rozpočtu a odpisového plánu. Poskytne znalosti o členění hlavní a doplňkové činnosti a také jejich odlišnému zdaňování.

  • Právní postavení příspěvkových organizací. Aktuální legislativa jednotlivých forem příspěvkových organizací;
  • Vzájemné úpravy vztahů mezi zřizovatelem a organizací. Obecné principy.
  • Společné znaky příspěvkových organizací a jejich členění.
  • Členění hlavní a doplňkové činnosti a jejich specifika.
  • Plánování nákladů, výnosů, rozpočtu a odpisového plánu. Sestavování rozpočtu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM