Kalkulace nákladů v dopravě

Problematika kalkulací nákladů v dopravě.

Cílem předmětu Kalkulace nákladů v dopravě je seznámit studenty s problematikou kalkulací nákladů v dopravě. Speciální pozornost je věnována segmentům veřejné dopravy a silniční nákladní dopravy. Předmět je doplněn případovými studiemi s konkrétními ukázkami kalkulace nákladů pro různé druhy dopravy, resp. pohony dopravních prostředků.

 • Kalkulace nákladů. Obecná problematika kalkulace nákladů, přímé a nepřímé náklady, kalkulační jednice, kalkulační techniky (poměrová, přirážková, ABC).
 • Kalkulace nákladů v dopravě. Metodika kalkulace nákladů v osobní a nákladní dopravě se zaměřením na silniční, železní, vodní a leteckou dopravu.
 • Náklady dopravní infrastruktury. Způsoby zpoplatnění dopravní infrastruktury, mýtné, systémy mýtného, sazby v různých evropských zemích, poplatek za užívání železniční dopravní cesty.
 • Kalkulace nákladů ve veřejné dopravě. Kalkulace nákladů v městské a příměstské hromadné dopravě, v dopravní obslužnosti, smluvní vztahy mezi objednatelem a dopravcem, indexace nákladů, výběrová řízení.
 • Kalkulace v nákladní dopravě. Specifika nákladní dopravy, technologické aspekty nákladní dopravy, plánování nákladní dopravy, nákladový index, metodika, vývoj nákladového indexu.
 • Kalkulace nákladů z hlediska alternativních paliv a pohonů. Kalkulace a případové studie pro různé alternativní pohony a paliva – CNG, LNG, elektromobilita, vodíkový pohon, parciální trolejbusy, aj.

Zdeněk Říha

 • Odborník na technologie a management dopravy a telekomunikací.
 • Absolvent fakulty dopravní ČVUT.
 • V roce 2016 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT.
 • Píše blog na iDnes.cz - zejména o opomenutých koutech ekonomie, ale sem tam také o historii nebo o věcech veřejných.
 • Je politicky aktivní.

Studijní materiály

 • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan docent velice ochotně vysvětloval i v případě prvotního nepochopení látky, dostatečně nám představoval i příklady z praxe a celkově byl výklad zábavný.

Přínosný výklad, kompetentní lektor z praxe.

Líbilo se mi, že vyučující uváděl příklady z praxe a zároveň se mi líbil způsob, kterým nám vysvětloval příklady a v případě nepochopení byl vždy ochoten postup výpočtu zopakovat.