Leadership

Prakticky si vyzkoušíte leadership na vlastní kůži.

Cílem předmětu Leadership je pochopení důležitosti leadera při práci se strategií firmy a s lidmi. Seznámit se s nástroji vedení lidí a podpory jejich rozvoje. Předmět je veden převážně interakční formou s prací ve skupinkách, diskuzemi a manažerskými nácviky a hrami s reflexí.

  • Manažer versus leader. Shody a odlišnosti.
  • Historický vývoj pojetí leadershipu. Teorie velkého muže, behaviorální teorie.
  • Emocionální stránka vedení lidí.
  • 5 stupňů leadershipu.
  • Niterný leadership. Jak umět vést sám sebe v pěti krocích.

Mirko Křivánek

  • Má dlouholeté zkušenosti s výukou na vysokých školách v ČR, USA a Belgii.
  • Je také dlouholetým poradcem v oblasti managementu a leadershipu pro vrcholové manažery a lídry firem.
  • Jeho oblíbeným tématem je učící se organizace a systémová dynamika.
  • Propojuje teorii s praxí a je uznávaným systémovým myslitelem a koučem manažerů a lídrů.
  • Kromě vědeckých publikací je spoluautorem Velké knihy o řízení firem a autorem monografie Dynamické vedení a řízení projektů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky byly zaměřené na praxi spíše než na poučky - hodnotím kladně i když to znamená více vlastního studia.

Předmět splnil očekávání, zejména co se způsobu výkladu týče.

Pan docent Křivánek je odborník na danou tématiku, který dokáže vhodně a ochotně vysvětlit látku.