Logistika

Pojem logistika znamená obecně řízení toku věcí.

Předmět Logistika se zabývá dopravou a její úlohou v logistickém systému. Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnou dopravní politikou Evropské unie, zejména s ohledem na plánování evropské dopravní infrastruktury.   Důraz je dále kladen na technologickou podstatu jednotlivých druhů dopravy se zvláštním zaměřením na kombinovanou dopravu a rozhodování přepravců při volbě druhu dopravy. Prostor je věnován i plánování dopravy ve specifických segmentech, jako je hromadná osobní doprava nebo plánování dopravy v městských aglomeracích (city logistika).

  • Vymezení předmětu, definice, význam logistiky. Přeprava zboží, definice.
  • Evropské dopravní politika, sítě a význam pro ČR. 
  • Dopravní infrastruktura (železniční, silniční, letecké a vodní dopravy). 
  • Technické a technologické aspekty dopravy. Technologie v jednotlivých druzích dopravy.
  • Kombinovaná doprava. Vývoj kombinované dopravy, moderní technologie.
  • Rozhodovací kritéria při volbě druhu dopravy a dopravce.
  • Osobní doprava. Plánování osobní dopravy ve městech, vliv individuální dopravy.
  • City logistika. Zajištění dopravních služeb ve městech, jejich udržitelnost, různé druhy dopravy.

Zdeněk Říha

  • Na VŠEM vyučuje předměty Manažerská ekonomie, Ekonomické prostředí a Logistika.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělý předmět.

Přednášky i videocvičení excelentní, s fůrou nesmírně zajímavých příkladů z praxe, na které bych jinde nenarazila. Skvělé uvedení do komplikované problematiky logistiky a souvisejících oblastí. Děkuji moc, pane inženýre!

Vynikajúci predmet a vynikajúci pedagog.