Logistika II

Nákup, skladování, plánování a řízení výroby, řízení zakázek, doprava.

Předmět Logistika II se zabývá logistikou na podnikové úrovni. Jeho cílem je předat studentům znalosti jednotlivých částí podnikové logistiky, tedy zejména skladování, výrobu, vnitropodnikovou dopravu, objednávání dopravy, obalové techniky a distribuci výrobků na trh. Předmět se zároveň věnuje kalkulaci nákladů na logistický systém a optimalizaci zásobování a výroby z hlediska minimalizace nákladů.

  • Supply Chain Management. Definice, zaměření, cíle, řízení toku zboží, dat a financí.
  • Logistická centra. Definice logistických center, jejich funkce a kategorizace.
  • Logistické náklady. Kalkulační vzorec v dopravě, kalkulace ABC.
  • Logistické technologie. Just in Time, Just in Sequence.
  • Skladování. Modely zásobování, optimalizace nákladů.
  • Výroba, balení, distribuce.

Zdeněk Říha

  • Absolvent fakulty dopravní ČVUT.
  • V roce 2016 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi zajímavé a přínosné hodiny.

Nejlepší předmět, co jsem na škole měla!

Pan docent Říha je skutečný odborník a ví, o čem mluvi!