Logistika

Problematika všech druhů tuzemské a mezinárodní dopravy.

Praktická aplikace Logistika v sobě zahrnuje problematiku, která souvisí s obchodními operacemi – jsou zajištěním jak vývozu tak i dovozu.

Během výuky se seznámíte s logistickými činnostmi, které na sebe postupně navazují taki, že tvoří ucelený komplex služeb nazývaný logistický řetězec.

  • Základním cílem studia logistiky je poznat všechny složky možného logistického řetězce, jejich návaznosti a význam.
  • Absolvent praktické aplikace by měl umět správně volit vhodné logistické operace jak z hlediska charakteru přepravovaného zboží, tak nákladů s logistikou spojených.
  • Měl by také posoudit možná přepravní rizika a zvolit vhodnou formu jejich zajištění.

František Janatka

  • Působí jako lektor na VŠEM, kde přednáší předměty Manažerská ekonomika II, Logistika, Principy globalizace a praktické aplikace (Podnikání v globalizovaném světě, Logistika, Krizové řízení).
  • Má praktické zkušenosti z oblasti mezinárodního obchodu, logistiky a řízení firem v ČR a SRN.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Praktická aplikace byla velmi zajímavá a lektor nám předal spoustu poznatků "ze života".

Velmi zajímavý seminar. Pán Janatka je veľký odborník a rozpráva zaujímavé príbehy z praxe!

Vyučující působí nejen jako odborník z praxe, ale rovněž jako skvělý rétorik. Předmět je lehce náročnější po obsahové stránce, přičemž obsah je podán velmi srozumitelně a teorie je okamžitě předvedena na praktickém příkladu.