VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy Ing/MSc > Struktura studia MF/PMF

Struktura studia MF/PMF

Management firem

Magisterský program (Ing. / MSc.) pro rozšíření mezioborových znalostí, praktický dovedností a způsobilostí pro oblast ekonomie a managementu s jejich následným uplatněním v praxi na pozicích souvisejících se studovaným programem a vybranou specializací/zaměřením, které přímo souvisejí s praktickým využitím pro výkon povolání na pozicích středního a vyššího managementu.

 • Program obsahuje 13 studijních předmětů, rozdělených do základního a specializačního bloku.
 • Základní blok 9 předmětů / Specializační blok 4 předměty.
 • Specializační předměty jsou voleny dle osobních preferencí studenta a zvolené specializace.
 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení.
 • Schopnost formulace a realizace strategií, schopnost přijímat a řídit změny.
 • Analytické schopnosti a dovednost aplikovat výsledky a rozhodovat na základě kvalitního data-mindingu.
 • Znalosti a dovednosti v oblasti leadershipu, motivace, vedení a rozvoje lidských zdrojů, schopnost tvorby a vedení týmů.
 • Schopnost sebeprofilace a schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.
 • Manažerská ekonomika
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Manažerská ekonomie
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Strategický management
 • Systémy řízení
 • Projektový management
 • Finanční řízení
 • Obsah studijních předmětů
 • Úvod do studia, Diplomový seminář
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace

O specializaci

Máte za sebou základy účetnictví i finanční analýzy. Zejména v oblasti ekonomické expertízy máte neustále co objevovat a právě na tuto oblast se budete během magisterského studia v této specializaci zejména soustředit. Kvantitativní analýza finančních ukazatelů, dovednost hledat v rozpočtu organizace výdaje, které nejsou nezbytné, ukazovat, jaké investice se vyplatily a proč se tomu tak stalo, nabízet různé metody financování organizace, to jsou dovednosti, které jsou a zůstanou vysoce ceněny i v éře 4.0.

Studijní předměty

 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Měření firemní výkonnosti
 • Finance a finanční trhy
 • Krizový management

O specializaci

Z předchozího studia víte, že lidé jsou podstatou úspěchu či neúspěchu jakéhokoliv projektu či organizace. Víte, jak fungují principy výběru vhodných zaměstnanců, jak lze zvýšit motivaci zaměstnanců a spolupracovníků či jak lze podnítit jejich rozvoj ve prospěch cílů organizace. Víte ale, kdy je vhodná metoda “fast hire, fast fire”, kdy naopak je vhodnější propracované assessment centrum? Je dobré nabízet zaměstnancům benefity, ale víte, kdy je na místě využít “stravenek” a kdy je lepší nabídnout možnost časové flexibility? Získáte dovednosti rozlišovat mezi vhodností různých metod a nástrojů na základě pokročilých zkušeností z aplikované psychologie, sociologie, komunikace a řízení.

Studijní předměty

 • Manažerské rozhodování
 • Pracovní právo
 • Organizační kultura
 • Krizový management

O specializaci

Na bakaláři jste se naučili marketingový jazyk a osvojili si základy marketingového uvažování. Máte se ale stále v čem zlepšovat! V marketingu technologie neustále posunují možnosti komunikace a tím také mění pravidla hry. Abyste dokázali úspěšně nastavit strategii marketingové podpory nové aplikace nebo tradičního zboží, musíte dokázat spojit znalost trhu, proměnlivost v potřebách zákazníků a využití nových možností k tomu, aby se informace dostala ke správnému adresátovi a způsobila žádoucí impakt. K tomu je třeba ovládnout pokročilé profesní dovednosti, od nástrojů průzkumu trhu a hodnocení jejich efektivity, až po dovednost najít správnou pozici značky ve spotřební “džungli”.

Studijní předměty

 • Reklama a marketingová komunikace
 • Mezinárodní marketing
 • Nová média
 • Public Relations

O specializaci

Málokterý business si může klást za cíl obsáhnout jen český trh. Z dlouhodobého hlediska je vize rozšíření za hranice českého trhu scénářem, který by měl být ve hře. K tomu potřebujete dovednosti managementu v mezinárodním, primárně evropském prostředí. Evropa je pro české firmy nejdůležitější a nejpravděpodobnější oblastí možné expanze. Poznejte kulturní specifika klíčových zemí, zorientujte se v ekonomických a sociálních systémech EU a poznejte principy fungování evropského trhu, včetně evropského práva. Pochopte, jaké to je řídit mezinárodní týmy složené ze zástupců různých kultur.

Studijní předměty

 • Globální podnikání
 • Mezinárodní marketing
 • Zahraniční transakce
 • Krizový management

O specializaci

Osvojili jste si základy vedení a leadershipu pro neustále se vyvíjející business 21. století. Získali jste dobrou výchozí pozici k dalšímu rozvoji vašich dovedností v oblasti systematického řízení organizace. Vzhledem ke komplexitě a z ní vyplývající náročnosti managementu potřebujete další znalosti od bezpečnosti, přes řízení organizačních procesů po obchodní strategii. Ať už budete pracovat ve výrobním závodě, rozjíždět start up nebo pomáhat optimalizovat procesy ve veřejné instituci, potřebujete zvládnout širokou paletu mikroprocesů, které dávají dohromady celkový výsledek.

Studijní předměty

 • Manažerská ekonomika II
 • Obchodní dovednosti
 • Krizový management
 • Logistika

 • Leadership
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Poradenská a sociální psychologie
 • Psychologie práce a organizace
 • Manažerské dovednosti
 • International Business
 • Interkulturní komunikace
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské rozhodování
 • Měření firemní výkonnosti
 • Marketing inovací na webu
 • Social media marketing
 • Web product placement
 • Google Analytics
 • Prognostické metody
 • Informační management
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské rozhodování
 • Business plán
 • Právo pro podnikatele

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Studijní program Ekonomika a management. Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Studijní program Ekonomika a management. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Bonusy studia na VŠEM