Neziskové organizace

Staňte se odborníky na neziskové organizace.

Hlavním cílem předmětu Neziskové organizace je umožnit studentům získat potřebné znalosti v oblasti filantropie a také proniknout do praktických problémů spojených s řízením neziskových organizací a naučit se je řešit. Důraz je kladen na řešení praktických úloh z oblasti marketingu, managementu, fundraisingu a personálního řízení neziskových organizací. Předmět představí osobnosti českého neziskového sektoru i současné české filantropy. 

  • Filantropie a teorie změny. Současné trendy, propojení byznysu a sociální odpovědnosti, sociální podnik.
  • České neziskové organizace (NO). Přehled, charakteristika, typologie a možnosti založení.
  • Know-how úspěšné NO či dobročinného projektu/kampaně.
  • Strategie NO. Marketing, management, fundraising, inovace, dlouhodobě udržitelný rozvoj.
  • Financování NO. Řízení aktivit a procesů, fundraisingové strategie, finanční plán.
  • Personální řízení NO.
  • Komunikace, PR a marketing.
  • Společenská odpovědnost.

 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednáška se mi líbila.

Fajn propojení teorie s praxí.

Zajímavé téma i hodiny.