Obchodní dovednosti

Propojení teoretických znalostí o obchodní komunikaci s velmi praktickým nácvikem konkrétních komunikačních situací ve světě byznysu, zejm. ve světě velkých firem.

Cílem praktické aplikace Obchodní dovednosti je zbavit se (u mnohých) strašáku číslo 1 a naučit se prosadit svůj návrh či ideu v reálném světě.

Absolvent kurzu zvýší úspěšnost obchodních schůzek ve firemní i podnikatelské sféře, ale zejména získá sebevědomí pro prosazení svého v osobním životě.

Jedinečnost předmětu spočívá v jeho praktičnosti a také ve skutečnosti, že se v dané podobě na jiných školách zpravidla vůbec neučí (byznys školy tak často produkují absolventy, kteří nemají žádnou představu o tom, jak na obchodní schůzce či při obchodním telefonátu postupovat).

  • Teorie a praxe osobního prodeje: Definice. Specifika prodeje zboží, služby a velmi komplexních řešení. Základní přístupy osobního prodeje (prodej orientovaný na prodej a na zákazníka). Vyjednávání (nejen v obchodě, ale v každodenním životě). Řešení konfliktů. Rozdělení rolí ve vyjednávacím týmu. Argumentace. Poučení z praxe. Efektivní formulování návrhů. Vhodné řešení námitek a stížností. Generování vhodných ústupků. Generování vhodných přání nad rámec stanovených cílů. Dohoda. Transkulturální rozdíly v přístupu k prodeji.
  • Obchodní rozhovor: Kompetenční model obchodníka pro osobní prodej. Akvizice – způsoby získání zákazníka k rozhovoru. Prodejní pyramida (navázání vztahu se zákazníkem, zjišťování potřeb, prodej užitku vs. prodej technických parametrů, zvládání námitek, techniky uzavření prodeje a příprava dalšího prodeje, poprodejní komunikace se zákazníkem a vyjednávací styly).
  • Řízení osobního prodeje – obchodní manažer: Kompetenční model obchodního manažera. Řízení podle cílů. Motivace a stimulace obchodníků. Vedení obchodního týmu. Zkušenosti z nadnárodních korporací.
  • Prezentace a veřejné vystoupení: Efektivní příprava. Strukturování prezentace. Skladba úvodu. Využití hlasu a gest. Tipy a triky z praxe. Překonání nervozity.

Ján Stanko

  • Již během středoškolského a vysokoškolského studia se aktivně věnoval obchodu, s velkým zájmem především oblasti cenných papírů. Po ukončení studia se pohybuje výhradně v nové ekonomice – sektoru informačních technologií.
  • Disponuje výraznou obchodní, podnikatelskou, ale také manažerskou zkušeností. Již od srpna 2004 působí v Oracle Corporation, aktuálně na pozici Regional Senior Sales Manager pro střední a východní Evropu a země bývalé Jugoslávie.
  • Více na: https://cz.linkedin.com/in/janstanko

Studijní materiály

  • distribuovány v rámci výuky

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělý přednášející, který rozumí tomu, co dělá. PA vedeno úžasnou formou, kde si všichni vážili toho, že byli zapojeni do aktivit. Emailové followupy po hodinách také skvělé.

Tato praktická aplikace mi moc pomohla. Hodiny mne bavily, byly zajímavé, věcné a užitečné. Pan Stanko je profesionál. Na vše se zaměřil, popsal, vysvětlil. Jeho přístup mi maximálně vyhovoval. Děkuji.

Za mne nejlepší PA na kterrém jsem byla. Pokud bude p. Stanko vést jinou PA, nebudu váhat nad účastí.