Podnikatelský plán a startup

Podnikatelské nápady často čekají na nečekaných místech. Nepropásněte je!

Předmět Podnikatelský plán a startup propojuje znalosti podnikové ekonomiky s praktickou aplikací do podnikové praxe, a to z pohledu začínajícího podnikatele v podobě formování a rozvoje nového podnikatelského záměru. Předmět je zaměřen na práci s podnikatelským nápadem, jeho testování, tvorbu, prezentaci a hodnocení podnikatelského plánu. Student se seznámí s různými možnosti tvorby podnikatelského plánu a obchodního modelu. Student se naučí provádět analýzu prostředí na makro, mezo i mikro úrovni, dále identifikovat a zhodnotit podnikatelské příležitosti. V rámci předmětu si studenti rozvinou schopnosti v oblasti zpracování projektu podnikatelského záměru včetně jeho prezentace a kritického zhodnocení možnosti realizace.

  • Podnikatelské příležitosti a nápady.
  • Lean canvas. Forma podnikatelské plánu lean canvas, jak s ním pracovat, praktická ukázka.
  • Podnikatelské prostředí a jeho jednotlivé aspekty.
  • Prototyping, tvorba obchodního modelu.
  • Elevator pitch pro potenciálního investora.

 

Petra Taušl Procházková

  • Profesní zaměření v oblasti podnikové ekonomiky a udržitelného podnikání.
  • V roce 2018 získala titul docent na Technické univerzitě v Liberci v oboru Podniková ekonomika a management.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Jedna z přednášek, kde byla nejvíce propojována praxe s teorií. Velmi užitečné přednášky. Moc děkuji

Velmi lidský přístup lektorky oceňuju asi ze všeho nejvíc, je trpělivá a v klidu vše vysvětlí.

Super předmět i pro ty, kteří podnikat neplánují, ale rádi se dozví o možnostech a úskalích startupů.